KAGİDER Basın Açıklaması - 16 Şubat 2016

Mersin Tarsus’ta Özgecan Aslan’ın vahşice katledilmesi toplumun tüm üyeleri gibi bizleri de tarifsiz bir acıya gömdü. Olayın vahameti kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük. Yalnızca kadın girişimciliği değil, kadının toplumdaki yeri ve fırsat eşitliği için de mücadele eden KAGİDER olarak her fırsatta birey hakları ve eşitlikte bir zihniyet dönüşümünün şart olduğunu tekrar ediyoruz.

 

Bu korkunç olay bir kez daha kanıtlamıştır ki, şu anda toplumdaki en büyük sorun olan zihinsel dönüşümün tüm gündem maddelerinden daha acil biçimde ele alınması başta hükümet olmak üzere tüm siyasi partilerin mecburiyetidir. Yönetimde söz sahibi tüm otoritelerden, gerek sivil toplum kuruluşu gerekse insani kimliğimizle derhal harekete geçilmesini talep ediyoruz. Söylenenlerin yapılması, bu zihniyet dönüşümünü sağlayacak etkin adımların acilen atılması şarttır. Geleceğimizi kuracak nesillerin bu dönüşümün bir parçası olarak yetiştirilmesi, kadın ve erkeğin eşit haklara sahip bir birey olması bilinci ile geleceği şekillendirmesi bir gerekliliktir. Toplumsal cinsiyet eşitliği derslerinin eğitimin her aşamasında zorunlu ders olarak müfredata eklenmesini, kadına karşı her türlü şiddet girişimi ve eylemine ilişkin cezalarının arttırılmasını ve verilen cezalarda indirim uygulanmamasını, kadını tecrit eden değil kadına karşı şiddeti engelleyen düzenleme ve uygulamaların bir an önce hayata geçirilmesini önemle talep ediyoruz. 

Çocuklarımıza erkek ya da kadın değil, düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip, başkalarının yaşam alanı ve hakkına saygılı birer birey olmayı öğretebildiğimiz yarınların hayali bile, bugün yüreğimizdeki ateşi söndüremez.

Başta Özgecan Aslan’ın ailesi ve yakınları olmak üzere, tüm ulusumuza baş sağlığı dileriz.

KAGİDER 
Yönetim Kurulu Adına
Gülden Türktan
Başkan