KAGİDER Basın Açıklaması - 9 Haziran 2015

7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye genel seçimlerinin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, 25. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. KAGİDER olarak, demokratik seçim sürecinin ülkemize yakışır olgunlukta yaşanmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

 

Yüksek Seçim Kurulu kesin ve resmi sonuçları henüz açıklamamış olsa da, elimizdeki sonuçlar 2011 seçimlerinde 79 olan kadın milletvekili sayısının, 2015 Genel Seçimlerinde 95’in üstüne çıktığını göstermektedir. Kadının her alanda güçlenmesini savunan bir sivil toplum kuruluşu olarak, Cumhuriyet tarihindeki en yüksek kadın milletvekili sayısına işaret eden bu oranlar bizleri mutlu etmektir. Bu bağlamda emeği bulunan herkesi ve yeni dönem kadın milletvekillerini de tebrik etmek isteriz. Bu noktada dileğimiz, 8 Haziran 2015 tarihinin, ülkemizin gerek ekonomik gerekse sosyal, tüm alanlarda kadın açılımına sahne olacak yeni bir dönemin başlangıcını işaret etmesidir.

Önümüzdeki dönemde KAGİDER olarak en büyük temennimiz, meclise girme hakkı kazanmış tüm siyasi partilerin, seçim öncesi süreçte gösterdikleri sağduyulu ve siyasi olgunluğa sahip tavrın yanı sıra hükümet kurma çalışmaları kapsamında diyalog iklimini korumaları, birbirleri ile olan iletişim yollarını açık tutmalarıdır. İnanıyoruz ki, bu uzlaşma sürecinde her partinin yaklaşımı, ülkemizin bütününün iyiliğini düşünen, ekonomik istikrarın sürekli kılınacağı bir refah ortamı kurabilecek, Türkiye’nin güvenilir bir yatırım ülkesi haline gelmesine yönelik politikaların takipçisi olacak, uluslararası normlarda ve hızlı işleyen bir hukuk sisteminin varlığını sağlayacak bir zeminde olacaktır.

Artan kadın milletvekili sayısı önemli bir gelişme olsa da, kadınların karar alma süreçlerinde daha etkin var olabilmelerini ve yeni kurulacak hükümette kadın milletvekillerimizi daha etkin pozisyonlarda görmek istediğimizi; meclisteki sağduyulu, uzlaşmacı, geliştirici, vizyoner, partiler üstü hareket edebilen kadın sesinin ve dilinin artması gerektiğini önemle vurguluyoruz.

 

Yönetimde söz sahibi tüm otoritelerden Türkiye’de yaşayan tüm kadınlar adına talebimiz, ülkemizin en büyük ihtiyacı olan bireysel hak ve özgürlükler ve fırsat eşitliği konularında gerçekleşecek zihinsel dönüşümün sağlanabilmesi ve bu paralelde yeni Hükümet planlarının hazırlanıp ivedilikle uygulamaya konulmasıdır.

 

KAGİDER olarak kadının önündeki sosyal ve toplumsal engellerin kaldırılarak gelişen toplum ve büyüyen ekonomi için şart olan zihinsel dönüşümün gerçekleştiği yarınları inşa etmek üzere, 25. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini, cinsiyetten bağımsız olarak göreve davet ediyoruz.