KAGİDER Aralık Ayı Kahvaltı Toplantısı Gerçekleşti

KAGİDER Aralık Ayı Kahvaltı Toplantısı’nda “Kadın ve Spor” konusunu ele aldık. Toplantıda 2016 yılında Global Wellness Summit tarafından wellness sektörünün öncü kadını ödülüne layık görülen KAGİDER üyesi Belgin Aksoy’u ve bundan beş sene önce “kadınız yaparız” sloganıyla kadın ve çocuklar aracılığıyla sporu topluma yaymayı hedefleyen sporttvkadın’ı kuran Sportsnet’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gülüm’ü ağırladık. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği CEİD’in bir sene önce yayınlanan raporundan bahsetti. “Derneğin “Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” raporunda sporun her düzeyinde (amatör/profesyonel/rekreatif) ve her konumunda (sporcu/antrenör/hakem/yönetici) hakların kullanımında, kaynaklara ulaşmada, uygun programlara erişebilmede, kariyer yapabilmede kadının aleyhine yaşanan eşitsizlikler olduğu tespiti yapılmış. Bu bağlamda spor, farklı düzeylerinde ve farklı pozisyonlarında kadınların erkeklere kıyasla az temsil edilebildikleri ve bazı haklardan mahrum kaldıkları alanların başında gelmekte. Spor alanındaki uluslararası sözleşmelerde ifade edildiği gibi, bütün kadınlar ve kız çocukları, toplumsal, ekonomik ve kültürel geçmişleri ve koşulları fark etmeksizin, spor ile ilgili her türlü alana erkeklerle eşit düzeyde katılma ve eşit muamele görme hakkına sahiptir.” dedi. Açılış konuşmalarının ardından kahvaltı toplantısının ilk konuğu Belgin Aksoy ile KAGİDER Başkan Yardımcısı Tijen Mergen’in keyifli sohbetini dinledik. Aksoy Global Wellness Day’in hikayesini katılımcılarla paylaştı ve “İyi yaşamak hepimizin ortak hayaliyken, neden dünya genelinde kabul görmüş bir “İyi Yaşam Günü” yok? düşüncesiyle Global Wellness Day’i kurduk. Bu sebeple dünyanın her köşesindeki GWD kutlama etkinliklerine ücretsiz yapılma zorunluluğu getirdik. Global Wellness Day Türkiye’den çıktı ve dünyaya yayıldı. Bu çok önemli bir kazanım.” Dedi. Kısa bir aranın ardından Kadın ve spor konulu sunumuyla Ahmet Gülüm’ü dinledik. Gülüm “ AB'de her hafta en az bir saat spor yapanların oranı %47. Toplumlardaki kutuplaşmayı ortadan kaldıran, insanları ortak paydada buluşturabilen tek şey spor. Sport England ve İngiliz hükümetinin yaptığı araştırmalar sporun ülke refahına etkisini gözler önüne seriyor. Türkiye’de de spor dünyası yeni bir dönemle tanışıyor. Kadınların sporda varoluşu önyargıları kırmaya, spor ekosistemini dönüştürmeye başladı. Biz de Türkiye'nin ilk kadın spor kanalı olan "sportstvkadın"ı 2020 yılında "Kadınız Yaparız" mottosuyla hayata geçiyoruz” dedi.

Galeri