“Kadınlarla Fark Yaratmak, Farklılaşmak” Paneli Gerçekleştirildi.

Ahu Orakçıoğlu moderatörlüğünde, Ali Emre Sever, Esra Bezircioğlu ve Güldem Berkman, Yenidenbiz'in düzenlediği “Kadınlarla Fark Yaratmak, Farklılaşmak” panelinde buluştu. 21 yıl önce %4 olan kadın girişimci oranının pandemide %14’e ulaştığını, şimdi ise %10’lara gerilediğini söyleyen Esra Bezircioğlu, kadına atfedilen rollerin ağırlığı ve çok fazla şans verilmemesinin, kadın girişimciliğinin önünde engel olduğunu aktardı ve şunları söyledi: ‘İstihdamda da %10’luk bir kayıp var, ki zaten çok gerideyiz. İstihdam da girişimcilik tarafında da ‘yapabilirsin’ diyecek projeleri kurumların ve sosyal girişimlerin birlikte geliştirmesi gerekiyor.’