Kadın Liderlik Platformu’ndan Online Etkinlik: “Birlikte Güçlüyüz”

Şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık konusunda mesafe kat edebilmesinin yolu geleneksel olarak kodlanmış kadınlık rollerinin yanı sıra zihinlerde kalıplaşmış erkeklik rollerinin de sorgulanması, tartışılması ve dönüştürülmesinden geçiyor. Değişim için erkeklerin de özel yaşamlarında, iş hayatlarında, toplumsal hayatta ve günlük yaşamın her alanında sorumluluk alarak değişim ajanı olarak hareket etmeleri gerekiyor. Özel sektörde kurumların kapsayıcılık ve çeşitlilik politikalarında erkeklerin de giderek kadınların yanında konumlandığı ve bu politikaların merkezinde yer almaya başladıkları görülüyor.

Bu konu Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER’in TurkishWIN, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve UPS iş birliği ile hayata geçirdiği Kadın Liderlik Platformu kapsamında 24 Aralık 2020 Perşembe günü gerçekleştirilen online etkinlikte tartışıldı. “Kurumların Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Politikalarında Yan Yana Olmak: Birlikte Güçlüyüz!” başlıklı etkinliğe iş dünyasında farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) üst yöneticileri konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte farklı sektörlerdeki iyi örnekler ve STK’ların bu alandaki çalışmaları aktarıldı, deneyimler paylaşıldı.  

Deneyimler paylaşıldı

Moderatörlüğünü UPS Türkiye Ülke İnsan Kaynakları Müdürü Kerem Gök’ün yaptığı etkinlikte önce “Birlikte Güçlüyüz, Ekosistemden İyi Uygulamalar ve Soru&Cevap” oturumu yapıldı. Oturuma konuşmacı olarak Peryön Genel Sekreteri Emre Tamer ve YANINDAYIZ  Derneği Eğitim ve Proje Geliştirme Uzmanı Ali Mert Karaköy katıldı.

Moderatör UPS  Türkiye Ülke İnsan Kaynakları Müdürü  Kerem Gök şunları söyledi:

“Kadın Liderlik Platformu’nun misyonunu düşündüğünüzde Türkiye’mizin kadın istihdamı konusunda hala yol katetmesi gerektiğinin altını çizmemizde yarar var. Diğer taraftan, son yıllarda kadın çalışanların sosyal alandaki güç kazanımlarının pozitif etkisi,kız çocuklarının eğitim oranının artması,evlilik yaşının daha yukarı çıkması gibi etkenler düşünüldüğünde daha pozitif bir yol aldığımızı da söyleyebiliriz. Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 33’lük bir seviyede fakat OECD ortalaması yüzde 62’lerde.Kadınların iş gücüne katılımını artırmak için onlara daha fazla destek vermek gerekiyor. Burada Kadın Liderlik Platformu’nun, bu konudaki farkındalığı artırmak için rolünün gerçekten çok önemli olduğunu söyleyebiliriz.”

Peryön’ün 44 kişilik Yönetim Kurulu’nda 21 kadın bulunduğunu vurgulayan Peryön Genel Sekreteri Emre Tamer, Kurul’daki kadın sayısının 90’lardan sonra artmaya başladığını ifade ederek şöyle devam etti: 

“Kadınların PERYÖN’de ve İK sektöründe güçlenmesi eş zamanlı olmuş. PERYÖN’deki 50 yıllık değişim organik gerçekleşmiş. İK alanı da entelektüel bir içerik kazanmış ve yapısını değiştirmiş. Kadınların okullaşma ve eğitim seviyesinin artması ile yönetim kadrolarında yer almaya başladıklarını görüyoruz. İnsan Kaynakları entelektüel anlamda geliştikçe bu alanda kadınlar daha fazla yer almaya başlamışlar. İK entelektüel anlamda değiştikçe, çalışanlarla olan ilişkisi personel bordrolamadan çıkınca ve bu alan daha çok liyakata dayalı olunca kadınlar daha fazla yer bulma şansına sahip olmuşlar. Hatta genel olarak İş dünyasında bir sektörün entelektüel içeriği yükseldikçe kadınlara daha çok yer açıldığını görüyoruz.’’

YANINDAYIZ Derneği Eğitim ve Proje Geliştirme Uzmanı Ali Mert Karaköy ise, Kanada Büyükelçiliği ve İstanbul Üniversitesi iş birliğinde Türkiye’nin ilk İlçe Bazında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeks’ini hazırladıklarını belirtti. Dernek ve projelerdeki iyi uygulamalardan örnekler veren Karaköy, “Politik Katılım ve Karar Alma”, “Eğitim”, “Ekonomik Yaşam ve Kaynaklara Erişim” ile ”Sağlık ve Spor” olmak üzere dört ana kategoride, 27 alt göstergeye göre endeksi hazırladık.  Özellikle Eğitim, okuma yazma bilme, mezuniyet oranı çok önemli. Eğitimde kesinti olunca toplumsal cinsiyet eşitliğinde eksik kalırsınız. Endeksten çıkan sonuçlar yine hepimize fırsat eşitliğinde ne kadar daha yol almamız gerektiğini gösteriyor,”dedi.

Daha sonra “Birlikte Güçlüyüz, Kurumlardan İyi Uygulamalar ve Soru&Cevap” oturumu gerçekleştirildi. Bu oturumda Castrol Global Pazarlama, Fiyatlandırma Proje Müdürü Kerim Beydağı, GittiGidiyor Çalışan Deneyimi Direktörü Murat Yüksel ve Microsoft Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Kemal Özel konuşmacı olarak yer aldı.  

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla yaptıkları çalışmaları anlatan bp/Castrol Global Pazarlama, Fiyatlandırma Proje Müdürü Kerim Beydağı, “Kapsayıcı olduk. Kadın ve erkeklere tüm iş kollarını açarak seminerler zinciri düzenledik. Erkekleri dinledik; kadınların gelişimi ve toplumsal cinsiyet eşitliği için nasıl katkı veririz konusunu konuştuğumuz bir dizi toplantı yaptık. 2020 yılında Yanındayız ile iş birliği toplumsal cinsiyet eşitsizliği eğitimleri gerçekleştirdik,” dedi.

GittiGidiyor Çalışan Deneyimi Direktörü Murat Yüksel ise bu konudaki yaklaşımlarını şöyle aktardı:

“Çeşitlilik ve dahil etme deyince DNA diyoruz, kurum kültürü diyoruz ve sadece din, dil, ırk ve cinsel kimlik değil, bütün ayrımcılıklara karşıyız; düşünce farklılığı olan kişiler çeşitlilik yaratır diyoruz. Kapılarımız herkese açık. Çeşitlilik baloya herkesi davet etmek; dahil etme ise o baloya çağırdığınız herkesi dansa kaldırmak demek. Yolumuza bu anlayışla devam ediyoruz.”

Daha sonra söz alan Microsoft Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Kemal Özel de kurum olarak bu konuda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özel, "Arzu ettiğimiz şirket kültürünün, gerçek hayatta çalışanlarımız tarafından yaşanıyor olduğunu sağlamaya çalışıyoruz. Dışarıdan farklı özelliklere ve yetkinliklere sahip çalışanları işe alarak, sadece kadın çalışan sayısını değil aynı zamanda farklı deneyimlere sahip çalışan sayımızı da artırıyoruz. Aynı zamanda Çeşitlilik ve Kapsayıcılık kapsamında şirket dışında yaptığımız çalışmalarla AI(Yapay Zeka) alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip kadın sayısının da arttırılmasında rol oynuyoruz."dedi.

Galeri