Kadın Liderlik Platformu Yuvarlak Masa Toplantısı Gerçekleştirildi

"Çalışma Yaşamında Şiddete Sıfır Tolerans’ başlıklı Kadın Liderlik Platformu yuvarlak masa toplantısında, iş yaşamında şiddetin sonlandırılması için yapılan çalışmalar, çözüm önerileri ve iyi örnek uygulamalarını dinlemek ve birbirimizden öğrenmek için Kadın Liderlik Platformu paydaşları Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Turkish Women’s International Network (TurkishWIN), UPS Türkiye ve EBRD, etkinlik paydaşımız Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), konuşmacılarımız ve katılımcılarımızla bugün biraradaydık.