KADIN LİDERLİK PLATFORMU AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI İLE DAHA GÜÇLÜ!

Kadın istihdamını ve liderliğini teşvik etmek için çalışan ve kurumsal liderlerin düzenli olarak bir araya gelerek fikir ve deneyim paylaşmalarını  amaçlayan bir platform olan Kadın Liderlik Platformu (KLP), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) paydaşlar arasına katılması ardından bugüne kadar İstanbul’da odaklanan faaliyetlerini tüm Türkiye’ye yaygınlaştıracak. 
 
Önümüzdeki dönemde EBRD’nin desteği ile İstanbul dışındaki illerden de sağlanacak katılımla platform yerel firmalara ulaşma olanağı bulacak. 12 Aralık Salı günü Ankara’da EBRD paydaşlığı ile gerçekleştirilen ve sadece KLP platformuna üye katılımcıların yer aldığı bir yuvarlak masa toplantısı yapılarak yeni açılımlar tartışıldı. Toplantıda, Ebeveyn Destek Programları ele alınarak şirketler tarafından hayata geçirilen iyi örnekler paylaşılarak özel sektörün iş-özel yaşam dengesini destekleyen kapsayıcı uygulamaları konuşuldu. Vodafone Türkiye Kamu Satış Kıdemli Müdürü Ceyda Süer ve Ford Otosan Yetenek Kazanımı ve İşveren Markası Uzmanı Pınar Şimşek de şirketlerinde gerçekleştirdikleri iyi örnek uygulamalarını paylaştı.

Toplantıya konuşmacı olarak UPS Türkiye, Ülke İnsan Kaynakları Müdürü Ufuk Kardaş,  Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Program Koordinatörü Özen Karaca Tümer, TurkishWIN & BinYaprak Kurucusu Melek Pulatkonak ve KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Özel Sektör Strateji Grubu Lideri  Esra Bezircioğlu katıldı. 

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Özel Sektör Strateji Grubu Lideri Esra Bezircioğlu konuşmasında şunları söyledi:

“KAGİDER Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifika programında kurumların kariyer destek uygulamalarına da bakılmaktadır, Danone Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz Çalışan Annenin ilk 1000 günü  ve İyi ki Annem Çalışıyor kampanyası çıktıları da bize gösteriyor ki kadınlar şirketlerin kreş desteği gibi  destekleyici uygulamaları olduğunda doğum sonrası  çalışma hayatına  geri dönmek istiyor.”

UPS Türkiye, Ülke İnsan Kaynakları Müdürü Ufuk Kardaş: “Çeşitlilik ve Katılım” politikalarımız kapsamında kadın liderliğini destekliyoruz ve politikalarımızın bir uzantısı olarak 2014 yılında Kagider ve TurkishWIN paydaşlığında Kadın Liderlik Platformu’nu (KLP) hayata geçirdik. Yeni dönemde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) bu değerli platforma  katılımının mutluluğunu yaşıyoruz. KLP olarak EBRD ile çok daha geniş bir kitleye dokunabilir hale geleceğiz''  dedi.

TurkishWIN & BinYaprak Kurucusu Melek Pulatkonak konuşmasında iş yerlerinde çeşitlilik ve kapsayıcılık kültürünün benimsenmesini çok önemsediklerini, yenilikçi tüm şirketlerin yeni fikir ve seslerden beslendiğine inandıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugüne kadar yalnızca İstanbul'da gerçekleşen toplantılarımıza biz de çeşitlilik kattık ve Ankara'daki kurumlarla bir araya geldik. Aramıza yeni katılan paydaşımız EBRD'in Kadın Liderlik Platformuna katacağı kapsayıcılık ve çeşitlilik renkleriyle birlikte daha güçlüyüz." 

EBRD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Program Koordinatörü Özen Karaca Tümer konuşmasında şunları söyledi:

““İş hayatında kapsayıcı politikaları teşvik etmek EBRD’nin kalkınma misyonunun önemli bir parçası. 2019-2024 dönemini kapsayan yeni Ülke Stratejimiz bunu nasıl hayata geçireceğimiz konusunda bize rehberlik ediyor. Tam da bu noktada Kadın Liderlik Platformu’na katılarak kapsayıcılığın etki alanını genişletmek ve hedeflerimize yönelik birlikte çalışabileceğimiz paydaşlar ile buluşmak bizim için çok değerli.”

Kadın Liderlik Platformu

Kadın Liderlik Platformu 26 Şubat 2014’te hayata geçti. Bu platform çerçevesinde, Türkiye'de kadın girişimciliği ve liderliğini geliştirmek için çalışan KAGİDER, Türkiye ile bağı bulunan dünya vatandaşı tüm kadınların birbirlerine ilham ve güç verdikleri küresel bir paylaşım platformu olan TurkishWIN ve operasyonlarını sürdürdüğü ülkelerdeki kadın çalışanlarının liderliğine önem veren ve destekleyen UPS iş birliği yapıyor. KLP özel sektördeki kapsayıcı politika ve pratikleri, başarılı kadın yetenek yönetimi örneklerinin paylaşılmasını ve bu alandaki fikir önderlerinin düzenli buluşmalarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunmalarını sağlıyor. Platformun kuruluşundan bu yana gerçekleşen on dört toplantıda 125 şirket katılım ve paylaşımda bulundu.

Galeri