Kadın Girişimciler ve Kadın Girişimci Adayları Bedriye Hülya ile Buluştu

KAGİDER’in Türkiye’deki paydaşı olduğu Balkan Koalisyonu projesi kapsamında sosyal girişimcilik yoluyla kadınların güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında yapılan anketler sonrası halihazırda sosyal girişimci olan ve sosyal girişim kurmayı hedefleyen kadınlar KAGİDER üyesi ödüllü sosyal girişimci Bedriye Hülya moderatörlüğünde odak grup toplantısında bir araya geldi. Odak grupta sosyal girişimcilerin önündeki engeller ve fırsatlar tartışıldı.