Kadın yoksa ekonomi yok!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, KAGİDER olarak zihinsel dönüşüm için açık çağrıda bulunuyoruz: Kadının yeri yalnızca evi değildir!  Hem kadın hem erkek tüm bireyler, cinsiyetlerinden bağımsız olarak duracağı, çalışacağı, kazanacağı ve yaşayacağı yeri seçmekte özgürdür. Nüfusun yarısının kadın olduğu bir ülkede, kadının evinde oturmaya zorlanmasının tek sonucu, ekonomik zarardır. Daha iyi bir ekonomi için, sadece 8 Martlarda değil, her gün çalışan kadını desteklemek ve yüceltmek zorundayız.

Kadının Türkiye ekonomisindeki yerinin sadece bir cinsiyet meselesi değil, ekonomi meselesi olduğunu savunan Türkiye Kadın Girişimciler derneği olarak, 8 Mart 2015 günü ve her gün, ülkemizin, çocuk sahibi olma kararının kariyere engel olmayacağı şekilde, düzenlemelere sahip olabilmesini diliyoruz. Mevcut kadın potansiyelinin “kadının yeri evidir” anlayışı yüzünden değerlendirilememesi, kadının istihdam ya da girişimcilik yoluyla ekonomiye katılımının önünde duran en büyük duvardır. Nüfusunun yarısı kadın olan bir ülkede, yalnızca erkeklerin üretmesi yetersizdir. Çalışma hayatında kadın yoksa ekonomi de yoktur. Kadın çalıştığında ülke ekonomisi büyür, kalkınma ve refah düzeyi artar. Çalışan kadın kazandığı parayı çocuklarının, kendisinin ve eşinin eğitimine yatırır. Ailenin geliri artar, sosyal statüsü yükselir, tasarruf eden aile zenginleşir. Aile içi sorunlar azalır, maddi ve manevi refah sağlanır ve toplum gelişir.

 

Kadının işgücüne, ekonomiye ve girişimcilik dünyasına katılımının bir dilek değil bir mecburiyet olduğunu savunuyor, bu yoldaki engellerin kaldırılması için cinsiyetten bağımsız olarak herkesi göreve davet ediyoruz.

 

KAGİDER olarak, gelişmiş dünya ekonomilerini yakalayabilmek için kadın istihdamının ve kadın girişimciliğinin potansiyeline inanıyor, hükümet, kurumlar, toplum ve kadınlar olmak üzere dört koldan yürüttüğümüz çalışmalarımızı bu inancımıza dayanarak sürdürüyoruz. 2023 hedefleri doğrultusunda dünyanın 10. büyük ekonomisi olmayı hedefleyen Türkiye’nin ekonomik hedeflerine ulaşmak için en büyük kaynağının kadın olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

 

Kadın, istihdama ve girişimciliğe katılımı yolunda yaşadığı aile ve benzeri çevrelerden gelen sosyal baskıları kaldırarak, fırsatlara dönüştürecek güce sahiptir. Engelleri ortadan kaldırmak ve kadının ekonomiye katılımının güçlü toplum ve büyüyen ekonomi için şart olduğunu toplumda herkese ulaştırmak hepimizin görevidir.

 

Çalışan kadınların 8 Mart’ını anıyor ve kadına dair istatistiklerin her geçen gün daha olumlu tablolar sunacağı yarınlar diliyoruz.

 

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği
Yönetim Kurulu adına
Dr. Gülden Türktan
Başkan