Kadın Liderlerin Öncülüğü Forumu

KAGİDER ve PepsiCo işbirliğinde gerçekleşen Forum’da kadın liderlerin sürdürülebilir ekonomik gelişme için oynadıkları roller ve etkileri tartışıldı. Forum’da açılış konuşmasını KAGİDER Başkanı Gülden Türktan gerçekleştirdi. Indra Nooyi, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Nakiye Boyacıgiller ile gerçekleştirdiği diyaloda kişisel deneyimlerine yer verdi.

PepsiCo’nun ürülerinin 186 ülkede satılması ve 66 milyar dolarlık geliri ile CEO Nooyi kadınların nasıl alıcıların büyük bir yüzdesini oluşturduğunu ve bu yüzden PepsiCo’nun başarısının ardında yatan faktörün kadınlar olduğunu anlattı.

Nasıl hem kendi değerlerine sadık kalıp hem de yerel kültürlere saygılı olacakları sorusuna cevap olarak Suudi Arabistan’daki başarılı uyum örneğini verdi. İndra, iş dünyasında kadınların gelişimi için gerekli olan araçları Şöyle sıraladı:  eğitim, kamu-özel ortaklığı, devletler, özel girişimler ve STK’ların birlikte çalışması. Dahası, Amerika meritokrasisini övdü ve kendisini kadınların mentorlük ve sponsorlar aracılığı ile en yükseğe çıkabilme becerilerine örnek gösterdi.  İş ve aile dengesi konusunda Indra Nooyi, başarılı bir işkadını olmaktan gurur duymasına ve birçok işi aynı anda yapabilmeyi başarabilmesine rağmen aile’yi iş hayatından daha yukarıya konumluyor ve şöyle diyor: “başarı gelir geçer, ama aile ve annelik sonsuzdur”.

Programın ikinci bölümü farklı alanlardan gelen üst düzey yönetici ve liderlerin kadın güçlenmesine dair bakış açılarını paylaştıkları bir panelden oluştu.

PepsiCo’nun Asya Pasifik Bölgesi Başkanı Ümran Beba, Milletvekili Şafak Pavey, Eczacıbaşı Holding Başkanı Bülent Eczacıbaşı, aktris Serra Yılmaz ve PepsiCo Güney Doğu Avrupa Bölgesi Başkanı Debra Crew’ı panelist olarak yer aldığı oturumda kadın liderliğine yönelik algı ve destekleyici uygulamalar tartışıldı .

Ümran Beba bir işkadını olarak başarmak için motivasyonun çok önemli olduğunu ifade etti ve PepsiCo’da 18 yıllık bir kariyeri başarmasında çok büyük bir rol oynayan bir destek sistemi olduğunu açıkladı. Önemli rol modellerinin içerisinde çok sevdiği anne-babası, başarılı ablası, Atatürk ve PepsiCo’nun ilham verici CEO’su İndra Nooyi’yı sıraladı.

Mİlletvekili Şafak Pavey, iş dünyasındaki kadın yüzdesini arttırmanın dışında aile içi şiddet ile savaşmanın önemini de vurguladı. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla, kadının eğitiminin devlet için bir öncelik olması gerektiğini, ki bunun da kadınları ve diğer savunmasız toplumları hor gören toplumsal algı ve siyaset kültürünün değişmesi ile gerçekleşebileceğini söyledi. Pavey başarılı kadınları öne çıkaran efsaneler ile günlük hayatın gerçeklerinin karıştırılmamasını ve kadınının insan hakları konusunda evrensel değerlerin benimsenmesini vurguladı.

            Tek erkek panelist olan Bülent Eczacıbaşı, konuşmasında Türkiye’de kadın ve erkek istihdam oranları arasındaki büyük farkı vurguladı. Kadın istihdamında küresel standartlar ve Avrupa Birliği ortalamaları ile aynı seviyeye gelinmeden sürdürülebilir gelişmenin yakalanmasının güç olduğundan bahsetti.

            Kadınları sanat alanında temsil eden Serra Yılmaz, Türkiye’deki cinsiyet ayrımcılığı konusunda samimi bir konuşma yaptı. Yılmaz aynı zamanda mevcut hükumetin sanatı ve sanatçıyı yeterince desteklemediğini de belirtti. Tiyatroda kadınlar için sponsor bulmanın zorluğuna değinen sanatçı, bu durumun değiştirilmesinin de önemli olduğunu ekledi.

            PepsiCo Güney Doğu Avrupa Bölgesi Başkanı Debra Crew, bir iş kadını olarak, iş kadınlarının birbirlerini, yetenekleri ve değerleri ile tanımlaması gerektiğini belirtti. Kadın yönetim kurulu üyelerinin, erkek üyelere göre %9 daha az kazandıkları gerçeğini de sözlerine ekledi. Yüksek pozisyonlardaki kadın sayısını arttırmanın yanı sıra medyada pozitif bir gündem ve söylev oluşturmanın esaslı olduğunu bildirdi. Kadınlar için bu gibi eşit olanakları sağlamanın PepsiCo’nun yükümlülüklerinden olduğunu da gururla açıkladı.

Forum’un kapanış konuşmasını gerçekleştiren PepsiCo’nun Güney Doğu Avrupa Başkanı Eugene Willemsen kadın liderliğinin önemine değinirken, çeşitlilik ve kapsayıcılığın piyasada başarıya götürdüğünü vurguladı.