Kadın Girişimci Buluşmaları kapsamında Kahramanmaraş’taydık

KAGİDER ve Garanti Bankası’nın işbirliğiyle düzenlenen Kadın Girişimci Buluşmaları, 22 Ekim Perşembe günü Kahramanmaraş’ta gerçekleşti.

KAGİDER üyesi Aydan Baktır moderatörlüğünde gerçekleşen toplantının açılış konuşmalarını Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere ve KAGİDER Başkanı Gülden Türktan yaptı.

Açılış konuşmasını yapan Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, “KAGİDER’le birlikte düzenlediğimiz, Kadın Girişimci Buluşmaları’nda amacımız, hep vurguladığımız gibi, kadınlarımızın girişimci ruhunu ortaya çıkartarak, Türkiye’deki kadın girişimci sayısının gelişmiş ülkeler seviyesine yükselmesine katkıda bulunmak. Kadınların iş hayatında etkin rol almasının, karar mekanizmasında bulunmasının, ekonomik büyüme için vazgeçilmez olduğuna, duyarlı bakış açılarının tüm sektörlere değer katacağına gönülden inanıyoruz.” dedi.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülden Türktan, “İşe girişte, iş yerinde eğitimlerde, terfilerde ve bunun gibi birçok alanda fırsat eşitliğinin uygulanmasını teşvik edecek “Fırsat Eşitliği Modelimiz” ile hem özel sektör hem de kamuda kadın istihdamına alan açmayı hedefliyoruz. Bu ve benzeri projelerimizle ülkemizde sorunlu bir alan olan kadının işgücüne katılımının önündeki engelleri kaldırabileceğimize inanıyoruz. İçlerinde Garanti Bankası’nın da olduğu 11 örnek firmayı 500’e tamamlamayı ve ülke geneline yaymayı hedefliyoruz. Kadın girişimcilerin, iş sahiplerinin bu süreçte önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz.” dedi.