Kadının varolması sağlanmalı

KAGİDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜLSEREN ONANÇ:

“Kadının varolması sağlanmalı”

Cumhurbaşkanını ziyaret eden KAGİDER Heyeti, Gül’den, uzlaşı dilini kullanarak toplumdaki kutuplaşmayı önlemesini talep etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ziyaret eden Gülseren Onanç başkanlığındaki KAGİDER heyeti, başta kadının konumu olmak üzere bir çok temel konuda görüşlerini aktararak taleplerini  dile getirdi. KAGİDER Başkanı Cumhurbaşkanlığı ziyaretine ilişkin olarak şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımıza mesajlarımızı ilettik ve kendisinden bu mesajları, toplumdaki kutuplaşmaları önlemek ve kadınların toplumsal statülerinin iyileştirilmesini sağlamak amacıyla her türlü kuruma ve kişiye örnek teşkil etmek üzere  kişiliğinde barındırdığı uzlaşma dilini de kullanarak,söylemlerinin içine almasını talep ettik.”

KAGİDER’in Cumhurbaşkanına ilettiği ve söylemlerinin içine almasını talep ettiği mesajlar şöyle:

Vatandaşlık kavramının  içi doldurularak bireysel özgürlüklerin genişletilmesi
Kadının sosyal ve ekonomik alanda daha fazla var olmasının sağlanması
Toplumsal yaşamın her alanında kadınlar aleyhine durumun tersine çevrilmesi için, kadınlara yönelik olumlu ayrımcılık yapılması
Toplumsal uzlaşı sağlamak üzere her türlü azınlık haklarının tanınarak barış dilinin oluşturulması
Gerek iktidar gerekse muhalefet partilerinin saldırgan ve öfke dolu mesajlarının yerine uzlaşmacı, çözüm odaklı, vizyoner, her türlü ötekileştirmeden uzak mesajların iletilmesi
Farklı din, dil, etnik kökenlerin birarada yaşadığı bir coğrafyada farklılıklarımızın  zenginliğimiz olduğunu bilerek birlikte barış ve huzur içinde bir yaşam sürülmesi