Kadının konumunu güçlendirmek, yaşadığımız ülkeyi güçlendirmektir!

8 Mart 2013 tarihinde ve her gün KAGİDER olarak biz ülkemizdeki bütün kadınların ekonomiye katılım hakkını ve özgür iradesini kullanma hakkını savunuyoruz.

 

Kadınların ekonomiye katılmaları önündeki engelleri kaldırmalıyız. Kadının istihdama katılma kararı eşinin, ailesinin veya babasının tercihi olamaz ancak ve ancak kadının kendi tercihi olabilir. Bu özgür tercihin gerçekleşmesi önündeki engelleri kaldırmak hepimizin görevidir.

 

Kadın girişimciliğini geliştirmek, ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek her ülke vatandaşının görevidir. Ülke ekonomileri, bütün vatandaşlarının çabasıyla yükselir. Kadının erkekle omuz omuza tüm üretim ve karar alma süreçlerine eşit ve özgür bir şekilde katıldığı bir ülkenin önünde hiçbir engel kalmaz. KAGİDER olarak on yıldır bu şartı savunuyor, gerek girişimcilikte gerekse istihdamda kadın erkek eşitliğinin sağlanması için çalışıyoruz.

 

Ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek, yaşadığımız ülkeyi güçlendirmek demektir. Türkiye’nin 2023 için belirlediği, “dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde yer alma” hedefi hem çok doğru hem de yakalamak için çok çalışılması gereken bir hedeftir. Bu hedefi tutturmanın tek yolu, kadınları ekonomide çok daha etkin kılmaktır. 2023’e sadece 10 yılımız kaldı. Bu süreyi iyi değerlendirmeli, kadınlarımızı ekonomiye daha fazla kazandırmalı, çalışan kadınlarımızı desteklemek için çalışmalıyız.

 

Bunun yanı sıra, ülkemizde seçimle gelinen liderlik pozisyonlarından özel sektördeki yönetim kademelerine kademelerine kadar her alanda kadın sayısının artırılmasına konusunda çalışmalar yapıyor ve savunuyoruz.

 

KAGİDER olarak geliştirdiğimiz pek çok projenin yanı sıra gerek Çocuk Bakım Modelimiz gerekse FEM (Fırsat Eşitliği Modeli) projemiz ile kadınların iş dünyasındaki varlığını artırmak, çalışan kadını her alanda desteklemek, önünü açmak için çalışıyoruz. Kadının iş ve yönetim hayatındaki konumunu güçlendirmek için aile ve iş yaşamını uyumlu bir hale getirmek ekonomiye katılımını arttırıyor. Bunun için oluşturduğumuz Çocuk Bakım Modeli, hem anne hem çalışan olan kadınların çocuklarını güvenilir kreşlere bırakması onların en doğal hakkıdır. KAGİDER olarak gerek devlet kademesinde gerekse özel sektörde kreşlerin yaygınlaşması için çalışıyoruz.

 

Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle ekonomide kadının varlığı bu farkındalığın daha fazla artmasını ümit ediyoruz. Kararlıyız. Kadın açısından her sene bir önceki seneden daha iyi olabilmeli.

 

Çalışmak, üretmek, hayatın her alanına eşit ve özgür bir şekilde katılmak kadınların hakkıdır. Bu hak doğrultusunda kendi hayatı üzerinde karar verme yetkisi kadınlarındır. Bu özgür kararın güvencesi olarak biz buradayız.

 

Bütün kadınların 8 Mart’ını kutluyoruz.

 

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği