Kadının kendi bedeni üzerindeki hakkı tartışmaya açılamaz

KAGİDER tarafından yapılan açıklamada, “anne olup olmamak kadının kendi karar vereceği bir  konudur , Kadın güçlenmesine hizmet eden çalışmalar yürüteceğini vaat eden  bir hükümetin ve siyasi iradenin, kadının en temel insan hakkını tartışmaya açması çok çelişkili bir durumdur” denildi.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği-KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülden Türktan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Her kürtaj bir Uludere’dir”şeklindeki sözlerine ilişkin olarak bir açıklama yaptı.

Kadının bedensel bütünlüğü, siyasi ve sosyal özgürlüğü, ekonomik ve politik yaşamda özgürce var olma hakkı, cinsel ve üreme haklarının bir bütün olduğu belirtilen açıklamada, “Hiç bir başbakanın, hiç bir siyasi iradenin ve siyasi hareketin kadının kendi bedeni üzerindeki hakkı tartışmaya açması kabul edilebilir değildir, kadın erkek eşitliği ancak bütüncül bir yaklaşımla sağlanabilir" dendi.

Açıklamada, Türktan şu görüşleri dile getirdi:

“Kadının insan hakları mücadelesi kapsamında bugüne dek kazanılmış tüm haklar çok önemli ve taviz verilmeyecek temel haklardır. Kadının bedensel bütünlüğü, siyasi ve sosyal özgürlüğü, ekonomik ve politik yaşamda özgürce var olma hakkı, cinsel ve üreme hakları bir bütündür ve kadın erkek eşitliği konusunda temel haklardır.

Kadın güçlenmesine hizmet eden çalışmalar yapacağını vaat eden bir hükümetin ve siyasi iradenin, kadının en temel insan hakkını tartışmaya açması çok çelişkili bir durumdur”

Kadınların toplumun özgür ve eşit birer bireyleri olduğunu savunan her insanın, kadının kendi bedeni üzerinde yalnızca kendisinin tasarrufu olacağını bildiğini vurgulayan Türktan şu görüşleri savundu:

”Anne olmak da, anne olmamak da, istenmeyen gebelikte özgür karar vermek de kadının kendi verebileceği kararlardır.”

Kürtajı savunmak ile kadının kürtaj hakkının savunusunun iki ayrı konu olduğuna dikkat çeken Türktan şöyle devam etti:

“ Kadının kürtaj hakkı, evrensel insan hakları kapsamında değerlendirilen üreme hakkının temel bir parçasıdır ve bu temel insan hakkının var olduğunu ve korunacağını savunmak insan haklarının temel savunusudur. Bu nedenle de tartışma götürmez bir konudur. Siyasi iradenin, hükümetlerin ve siyasi partilerin politika alanlarının üzerinde bir yerdedir.”

Bu siyasi çıkış akabinde kürtajı yasaklayan bir yasanın gelebileceğini dikkat çeken Türktan, böyle bir yasa çıkması durumunda yasa dışı uygulamalar ile kadın sağlığı ve hayatının tehlikeye atılabileceğini, tecavüzler sonrası ortaya çıkan istenmeyen gebeliklerde kadın ölümlerinin artabileceğini belirtti.

 Başbakan Erdoğan’ın AK Parti İstanbul İl Kongresi’nde yaptığı kürtaj-Uludere benzetmesinin aynı zamanda etnik ayrımcılık ve indirgemecilik olduğuna dikkat çeken Türktan,  “Kürtajı katliam olarak nitelemek ve bu katliamın Uludere vakası ile aynı olduğunu savunmak etnik temelde de ayrımcılık içeren,  indirgemeci bir yaklaşımdır” dedi.  

Türktan, her koşulda kadınların özgürleşmesi ve eşitliği için mücadele eden, KAGİDER’in hiçbir ayrımcılığı kabul etmeyeceğini söyledi.