İtalyan Ulusal Sanatkarlar ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Konfederasyonu (CNA) üyeleri KAGİDER’deydi

İtalya’nın Treviso Bölgesi’nde yer alan Ulusal Sanatkarlar ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Konfederasyonu (CNA)’dan gelen 16 kişilik bir girişimci – iş insanları heyet, 21 Ekim Cuma günü KAGİDER’i ziyaret etti.

 

KAGİDER ve temel faaliyet alanlarının tanıtılması ile başlayan toplantıya KAGİDER’i temsilen KAGİDER Başkanı Gülden Türktan, KAGİDER Üyesi ve Uluslararası İlişkiler ve Dışişleri Çalışma Grubu’ndan Şeyda Pala Ergin, Genel Sekreter Yardımcısı Nuray Özbay ve Proje Koordinatörü Doğa Tamer katıldı.

KAGİDER’in mevcut ve yakın gelecekteki proje çalışmalarına dair bilgilerin paylaşıldığı toplantıda KAGİDER çatısı altındaki kadın girişimcilerin İtalya ile olası ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüşüldü.

CNA Başkanı Alessandro Conte ve CNA Koordinatörü Mariarosa Battan, 3500 üyesi bulunan CNA’nın % 30’unun kadın olduğunu söyledi. Treviso nüfusunun yaklaşık 900.000 olduğunu ve bunlardan 92.000 tanesinin işveren olduğunu ifade etti. Her işverene 8 çalışanın düştüğü Treviso’da genellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve aile şirketlerinin ağırlıklı olduğunu belirtti. Kadın istihdam oranının % 57 olduğu bölgede kadın işveren oranının da % 29 olduğu bilgisi aktarıldı.

Her iki kurumun da kadının ekonomik ve toplumsal alanda güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekilerek, KAGİDER ve CNA arasındaki olası işbirlikleri görüşüldü, özellikle üyeler arası ortaklıkların geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.

Kadın girişimci sayısını karşılıklı olarak artırmak üzere en kısa sürede KAGİDER ve CNA arasında bir iyi niyet sözleşmesinin imzalanmasına karar verildi.