Işıldayanlar Konferansı

Üreten ve güç veren kadınların hikayelerinin yer aldığı, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da mesajların verildiği 'Işıldayanlar Konferansı'İstanbul'da düzenlendi.

Programın ilk oturumunda toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınma için kadının durumu ve gücü konuşuldu.

Moderatörlüğünü TV Haber Programcısı Ahu Orakçıoğlu'nun yaptığı konferansta, KONDA Araştırma ve DanışmanlıkŞirketi Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi - UN WOMEN Program Yöneticisi Duygu Arığ, KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Mastercard Doğu Avrupa Bölge Başkanı Yasemin Bedir, UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komite Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu yer aldı.