İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı

İş dünyasında kadınların gerekli bilgilere ve iş pazarlarına ulaşmaları ve etkin bir iletişim ağı içerisinde olmaları, katılımcı sivil toplum kuruşlarının ve kadınların hizmet-danışmanlık almaları, ulusal ölçekte mevcut diğer kuruluşların kapasitelerini geliştirmeleri hedefi ile yola çıkan, KAGİDER koordinatörlüğünde, KAİSDER ve BUİKAD paydaşlığında yürütülen, İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesi faaliyetleri kapsamında 8 ilde gerçekleştirilecek istişare toplantılarının ikincisi, 27 Aralık’ta Samsun’da gerçekleşti. 57 kadın girişimcinin bir araya geldiği toplantıda; “girişimci kadınların kamu alımlarında deneyimleri, yaşanan zorluklar, çözüm önerileri ve İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Çalışma prensipleri ve kamu alımları, kamu alımlarına katılım ile ilgili güncel mevzuat bilgilendirmesi uzman hukuk danışmanı tarafından aktarıldı. Toplantıda kadınların kamu ihalelerinde aktif olarak az yer aldığı konuşuldu.

Kadın girişimciler platform sayesinde büyüyecek

Kadın girişimcilerin katma değerli üretim ve iş pazarlarına ulaşmaları, etkin bir iletişim ağı içerisinde olmaları görüşüyle yola çıkan proje aynı zamanda katılımcı sivil toplum kuruluşlarının ve kadınların hizmet ve danışmanlık almaları, Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’nın küresel hedefine katkıda bulunmayı, politika ve karar alma süreçlerine daha aktif, demokratik katılım yoluyla sivil toplumun gelişimini hedefleyen İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesi küçük ve orta ölçekli bir çok kadın girişimcileri bir araya getirecek.

İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projesinin hayata geçirilmesinde ilk adım olarak kurulan www.ticaretinkadinlari.com, teknik altyapısı güçlü, kapasitesi yüksek, işlevsel bir platformun kuruluşunu gerçekleştirdi. Web platformu, bu hibe programının hedefleriyle uyumlu olarak Türkiye’deki tüm girişimci kadın STK’larını, kadınların kamu ve özel sektörün mal ve hizmet satın almak için düzenlediği ihaleler alanında başarılı olabilmeleri, gerekli bilgilere ve pazarlara ulaşabilmeleri için güçlü bir araç niteliğinde olacak. Kurulan portal ile girişimci kadınlar tek bir çatı altında birbirlerini destekleme, ortak iş yapma ve girişimci kadınlar ile iş yapmak isteyen kurumlar bir araya gelecek.

Projenin yasa tasarısı haline dönüşmesi hedefleniyor


Proje ile kamu sektörüyle müzakere edilecek bir tasarı için teklif sunulması, İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı’nın katılımcı STK'ların ve kadınların hizmet ve danışmanlık almaları, ulusal ve uluslararası ölçekte mevcut diğer kuruluşların kapasitelerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Bu kapsamda “İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı” projesi çalışmalarını KAGİDER koordinatörlüğünde, BUİKAD ve KAİSDER paydaşlığında sürdüren proje ekibi, istişare toplantıları beraberinde yer alan yerelde kamu ziyaretleri çerçevesinde, 26 Aralık tarihinde, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, projenin amacı ve önümüzdeki süreç faaliyetleri ile ilgili bilgiler paylaşılarak, kamu desteği ve işbirlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Galeri