İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi’nin Bursa Çalıştayı yapıldı

Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) koordinatörlüğünde KAİSDER ve BUİKAD paydaşlığında yürütülen “ İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı” projesinin Bursa Çalıştayı 22-23 Ekim tarihinde gerçekleşti.  İş dünyasında kadınların gerekli bilgilere ve iş pazarlarına ulaşmaları için etkin bir iletişim ağı içerisinde yer alarak kapasitelerini geliştirmeleri hedefiyle yola çıkan, İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesi kapsamında 8 ilde gerçekleştirilen istişare toplantıları ve iki Arama Konferansı’nın ardından Bursa Çalıştayı da tamamlandı.

Projenin en önemli hedeflerinden biri olan, daha fazla kadın girişimcinin kamu ihalelerinde yer almaları adına TBMM’ye sunulması planlanan yasa önerisi hakkında görüşmeler yapılarak uzman görüşleri alınmıştı. Düzenlenen Bursa Çalıştayı ile gerçekleştirilen toplantılardaki çıktılar dikkate alınarak kadın girişimcilerin daha fazla kamu ihalelerinde yer almaları için kadın girişimcilerle bir “yerel modelleme” oluşturuldu. Oluşturulan yerel modelleme, kadın girişimci dernekleri ile paylaşılarak uygulanması ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

İş dünyasında kadının güçlendirilmesi, ticaret kanunu, kamu ihale kanunu, cinsiyet eşitliği, istihdam ve emek piyasası gibi konular çerçevesinde yapılan toplantılar girişimci kadınların potansiyellerini geliştirecek önemli bir kaynak oluşturuyor.

Yapılan dijital toplantıda, açılış konuşmalarını KAGİDER Başkanı Emine Erdem, BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu ve KAİSDER Başkanı Göknur Atalay gerçekleştirdi.

Kadınlar ekonomiye katılabilirse Türkiye’nin zenginliği %30 artacak!

KAGİDER Başkanı Emine Erdem: Hepimiz ülkemizde, bölgemizde, ilimizde kadının girişimcilikte ve sosyal hayatta güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedefiyle çalışıyoruz.  Kadınlar ekonomiye erkekler kadar katılabilirse Türkiye’nin zenginliği %30 artacak.  Kadınların enerjisini, dinamizmini ve deneyimini ülkemizde girişimciliğe, ekonomiye yeterince yansıtamazsak Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşması mümkün değil. 

Kadın girişimcilerin önünde kültürel kodlar, finansa erişim, eğitime erişim, network ve rol model eksikliği gibi engellerin yanı sıra pazara erişim de hep birlikte çözüm bulmamız gereken bir konu. Dünyadaki en büyük pazar, en fazla ürün ve hizmet alan pazar kamu ve ne yazık ki kamu ihale sözleşmelerinin sadece yüzde 1’i kadın girişimcilerle imzalanıyor. Amacımız bu projeyle bir farkındalık yaratmak ve kadınların kamu ihalelerinde aktif rol oynamasını sağlamak.

BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu: İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projesi kapsamında amacımız kadınların iş piyasasında daha etkin rol almaları ve kadın girişimcilerin güçlendirilmesini sağlamak. Ayrıca KİK kapsamında yapılacak olan ihalelere daha fazla kadın girişimcinin davet edilmesini sağlamak amacıyla gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını ve bu konuda farkındalık sağlanmasını amaçlıyoruz. Bu projenin de paydaş derneklerinden biri olmaktan da ayrıca mutlu ve gururluyuz.

KAİSDER Başkanı Göknur Atalay: KAGİDER’in iki paydaşından biri olarak; tüm desteğimiz ile yola çıktığımız bu projemizde, kadınlarımızın İş hayatında daha etkin bir rol alması, kadın girişimcilerimiz arasında bağlar oluşturulması, kamu ve belediye ihalelerinde kadın tedarikçi tercihinin oluşturulması ve bunların sağlayıcısı olarak gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını hedefleyen “İş Kadınlarının İletişim Ağı” projemizin aynı zamanda iş  hayatındaki kadınlar için bir umut projesi olacağını da düşünmekteyiz.

Kamu ihalelerinde daha fazla kadın girişimci olması için yasa önerisi sunulacak

Katılımcı sivil toplum kuruluşlarının ve kadınların hizmet ve danışmanlık almalarını, Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’nın küresel hedefine katkıda bulunmayı, politika süreçlerine daha aktif, katılım yoluyla sivil toplumun gelişimini hedefleyen İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesi kapsamında küçük ve orta ölçekli bir çok kadın girişimcilerin kamu ihalelerinde yer alması için yasa önerisi çalışmaları yürütülmekte.

Proje ile kamu sektörüyle müzakere edilecek bir yasa için teklif sunulması, katılımcı STK'ların ve kadınların ulusal ve uluslararası ölçekte kapasitelerini geliştirmelerinde destek olacak.

Galeri