İNGİLTERE DIŞ TİCARET KILAVUZU

İNGİLTERE – DIŞ TİCARET KILAVUZU

GENEL BİLGİ

İngiltere, Birleşik Krallık'ı meydana getiren dört ülkeden en büyük ve merkezî olanıdır ve Avrupa'nın batısında, Büyük Britanya adasında bulunur.

İngiltere adı günümüzde yaygın olarak uluslararası medyada ve zaman zaman da resmî düzeyde Birleşik Krallık veya Büyük Britanya anlamında kullanılır. İngiltere kavramının siyasi, ekonomik ve kültürel efsanesi yaşamakla birlikte; kendi yerel hükümetleri olan İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın aksine günümüzde İngiltere isimli bir siyasî oluşum veya hükümet yoktur.

İngiltere, Birleşik Krallığı oluşturan 4 ülkeden en geniş ve en kalabalık olandır. Nüfusu 2016 yılı verilerine göre 65 milyondan fazladır.

EKONOMİK, SOSYAL VE COĞRAFİ BİLGİLER

 • Yüzölçümü: 130.279 km²
 • Nüfus: 65,5 Milyon (2016)
 • GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) (2017 tahmini)
  • Toplam:2,95 Trilyon $
  • Kişi başına: 44.800 $
 • Para birimi: İngiliz Sterlini (GBP)

  (1 GBP = 6,69 TL – 4 Aralık 2018)

 • Başkent: Londra
 • Resmi dil: İngilizce
 • Hükümet: Meşrutî monarşi
  • Kraliçe II. Elizabeth
  • Başbakan: Theresa May (2016 - )
 • Doğal Kaynaklar: Kömür, demir, petrol ve doğalgaz yönünden zengin yeraltı kaynakları bulunur. Şekerpancarı, patates, tahıl, sebze ve meyve önemli tarım ürünleridir.

EKONOMİ

İNGİLİZ Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 0,7'lik büyüme gösterdi.  ONS açıklamasında aylık bazda Haziran ayındaki büyüme verisinin yüzde 0,1 artırılarak yüzde 0,2’ye, Temmuz ayındaki büyüme verisinin de yüzde 0,1 artırılarak yüzde 0,4'e revize edildiği belirtildi. İngiltere'de ağustos ayında yıllık GSYH ise yüzde 1,5 artış gösterdi. Son verilerle birlikte İngiliz ekonomisi çeyrek bazda 2016 yılının son çeyreğinden bu yana en hızlı büyümeyi göstermiş oldu.

İngiltere'de yılın üçüncü çeyreğinde GSYH yıllık bazda ise yine beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 1,5 arttı. Ülkede eylül ayında sanayi üretimi aylık ve yıllık bazda değişim göstermezken imalat sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise 0,5 artış kaydetti.

ONS açıklamasında bu yılın üçüncü çeyreğinde büyüme verisinin bir önceki çeyreğe göre daha yüksek olmasına gerekçe olarak, mevsim normallerine göre daha sıcak geçen dönemde tüketici harcamalarındaki artış gösterildi. İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ise büyüme verilerine ilişkin olarak, “Yüzde 0,6 seviyesindeki büyüme ekonomimizin gücünü vurguluyor. Herkes için işe yarayan bir ekonomi inşa ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

VERGİLENDİRME

İngiltere vergi sistemi küçük işletmeleri ve KOBİ’leri korumak ve büyükler karşısında rekabet güçlerini artırmak üzerine kurgulanmıştır. Göze çarpan en önemli husus ise prosedürlerin oldukça az olması ve herkesin kendi muhasebesini tutabilecek basitlikte olmasıdır. Böylece mali tablolara hakim olmak, gelir-gider hesabı yapmak kolaylaşmaktadır.

İngiltere’ de VAT (bizdeki karşılığı KDV) oranı %20’dir. Yıllık £85,000 gelire kadar olan işletmeler VAT mükellefi olmamaktadır. İngiltere içinde e-ticaret ile satış yapanlar için bu limit £70,000’dir. Böylece aynı iş için büyük işletmeler yerine çoğunlukla %20 ilave VAT yükü olmadığından küçük işletmeler tercih edilmektedir. Yıllık geliriniz £83,000 altına düştüğünde VAT yükümlülüğünüz ortadan kalmaktadır.

Vergi bildirimi beyan esasına dayanmaktadır. Kaşeli, imzalı, kurum onaylı evraklara çoğunlukla gerek duyulmamaktadır. Hesap yılı sonunda gelir-gider arasındaki farktan oluşan vergi tahakkuk ettiği tarihten sonra 9 ay içinde ödenebilmektedir. Yani mali yılın ilk gününde kesilmiş bir faturanın vergisinin 19 ay sonra ödenebileceği anlamına gelmektedir. Bu da hem peşin vergi gibi yükleri hem de tahsil edilemeyecek gelirlerin beyanının yapılmaması gibi güvenceleri de beraberinde getirmektedir. Limited şirketlerin vergi yılları kuruldukları ayın son günüdür. Bu nedenle Corporation Tax (Kurumlar Vergisi) hesaplanmasında kullanılan son gün tüm şirketler için özeldir. Dilediğiniz zaman bu tarihi değiştirebilirsiniz. Şahsi gelir vergisinin hesaplandığı son gün ise 5 Nisan’dır. Şahıs işletmelerinin vergileri de bu tarihe kadar hesaplanmaktadır. Geçerli yıl vergilendirme dönemi 6 Nisan 2017 ile 5 Nisan 2018 tarihleri arasındadır. Şirketlerde hisse sahiplerinin £11,500’ a kadar gelirleri vergiden muaftır.

Gelir vergisi dilimleri ise şu şekildedir;

İstihdam Sistemi

İngiltere’ de işletmelerde çalışacak olanların mutlaka geçerli bir çalışma vizesi bulunmalıdır. Çalışma izni olmadan işçi çalıştıran işletmelere işçi başına £20,000 para cezası, 5 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir. Yasal izni olmadan çalışan kişi ise doğrudan sınır dışı edilmektedir. 10 yıl boyunca ülkeye girişlerine izin verilmemektedir.

Burada faaliyet göstermek isteyen işletmelerin ilk talepleri birlikte çalışmakta oldukları Türk çalışanlarını transfer etmek istemeleridir. Bu pek mümkün olmayan fakat belirli şartlar altında kısıtlı sayıda çalışanın yararlanabileceği bir durumdur.

Tier 2 Intra-company transfer vize türü az sayıda çalışanınızın TR ve UK şirketlerinizde serbestçe bulunabilmesini sağlayabilmektedir. Çok sayıda çalışanı getirmenin tek yolu ise sponsorluk vizesidir. İşletmenizin Home Office (İngiltere İçişleri Bakanlığı) tarafından sponsorluk yetkisine sahip olması gerekir.

Bu belge için şartları yerine getirmiş işletmeler, öncelikle Birleşik Krallık ve AB ülkelerinde aradığı personeli bulamadıklarını (ilan ile aramaları gerekir) ispat etmeleri halinde Türk çalışanları için oturum ve çalışma izni alabilmektedir. Sponsorluk vizesi ile gelecek çalışanların mutlaka çok özel becerileri olması beklenmektedir. Türk işletmeler istedikleri personeli getirebilmek için ilanda ana dil düzeyinde Türkçe bilmek şartını ekleyerek, bu prosedürü kolayca yerine getirebilmektedir.

İşveren ve işçi sigorta primlerinde ise çalışanın vasfına göre bir gruplandırma söz konusudur. Aşağıda çalışanların kategori sınıflandırması verilmiştir;

Kategoriler

A: Bu listede yer alan B, C, J, H, M ve Z dışında kalan tüm işçiler

B: Evli veya dul kadınlar

C: Emeklilik yaşı üzerindeki çalışanlar

J: Sigorta primini başka bir işten dolayı halihazırda ödeyenler

H: 25 yaş altındaki çıraklar

M: 21 yaş altındaki çalışanlar

Z: Sigorta primini başka bir işten dolayı halihazırda ödeyen 21 yaş altındaki çalışanlar

Çalışanların National Insurance prim oranları (bizdeki karşılığı SGK işçi payı) aşağıdaki gibidir;

İşverenlerin National Insurance prim oranları (bizdeki karşılığı SGK işveren payı)

Asgari işçilik ücretleri saat bazında uygulanmaktadır. Her yıl Nisan ayında asgari ücret ilan edilmektedir. Nisan 2018-Mart 2019 arasında geçerli olan asgari saat ücretleri aşağıdaki gibidir;

25 Yaş ve Üzeri: £7.83

21-24 Yaş: £7.38

18-20 Yaş: £5.90

18 Yaş Altı: £4.20

Çırak: £3.70

İNGİLTERE’DE İŞ KURMAK

Ankara Antlaşması, İngilizce olarak European Community Association Agreement (ECAA) sayesinde Türk Vatandaşları İngiltere’de kendi işlerini kurabilmektedir. İmzalanan antlaşma sayesinde işini İngiltere’de kurmak isteyen Türk Vatandaşlarına yaşama ve çalışma izni verilir. ECAA ile yapılacak başvurunun onaylanması ardından verilecek vizeyle İngiltere’de işinizi kurup, çalıp, yaşayabileceğiniz gibi aynı zamanda gerekli şartların sağlanmasıyla birlikte vatandaşlık başvurusu yapmanızda mümkündür.

İngiltere’de iş kurabilmeniz için en önemli şart, elinizde bir mesleğinizin olması ve bu meslekten kendinize yetecek ve işinizi devam ettirebilecek ölçüde para kazanabiliyor olmanızdır. Sahip olduğunuz iş; yazılımcılık, pazarlamacılık, boyacılık, temizlikçilik ve çok daha küçük ölçeklerde de olabilir. Yani, ECAA ile İngiltere’de iş kurabilmek için kendi işinizi yapıyor olmanız ve bu işi devam ettirebilecek kadar para kazanıyor olmanız yeterlidir.

İngiltere’de ECAA vizesi alarak iş kurabilmek için iki şartı karşılanması gerekiyor. Birincisi, gerçek anlamda işinizi kurmak için yetecek birikime; ikinci olarak, yaşamanızı ve işinizi devam ettirebilecek kadar para kazanıyor olmanız gereklidir. Bu şartları sağladığınız takdirde işinizi İngiltere’de kurmak için ECAA vizesine başvuru yapabilirsiniz. Verilen bu vizede herhangi bir çekiliş bulunmamaktadır. Vize başvurunuzun onaylanmasını takiben tüm şartları yerine getirmiş olursunuz.

ECAA Vizesi Avantajları

En önemlisi kendi işinizi kurabiliyorsunuz, bunun dışında bu vizeyle kurduğunuz işte yanınızda herhangi bir işçi çalıştırma zorunluluğunuz bulunmuyor. Tek başınıza kendi işinizde çalışabilirsiniz ki bu da önemli bir avantaj sağlıyor.

18 yaş altında bakmakla yükümlü olduğunuz küçük çocuklarınızı da yanınızda götürebiliyorsunuz. Bunun dışında eğer ailenizle İngiltere’ye gidiyorsanız, aile bireyleri istediği işte çalışabilir. Kendi işinizi yaptığınız 4 yılın ardından süresiz oturum iznine başvuru yapabiliyorsunuz. Süresiz oturum izni sayesinde İngiltere’de kelimenin tam anlamıyla özgür oluyorsunuz ve kendi işinizi yapmak istemiyorsanız istediğiniz herhangi bir işte çalışabiliyorsunuz.  5 yılı tamamlamanızın ardından dilerseniz, İngiltere vatandaşlığına başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca, ECAA vizesiyle İngiltere’de bulunan tüm kamu hastane ve polikliniklerinde ücretsiz tedavi olabiliyorsunuz.

Birleşik Krallık’ta İş Kurmak

İngiltere’de yeni bir firmanın temelleri atılırken özellikle odaklanılan ve yapılacak iş kategorisinin doğru seçilmiş, ülke kültürü ve ekonomisi tarafından ilgi görecek türden olması gerekmektedir. Seçilen iş sahasının vergilendirme ve teminat maddelerinin, çok iyi araştırılıp, incelenmesi gerekiyor. İngiltere’de vergi rejimi duruma ve seçilen iş sahasına göre çok ciddi değişiklikler gösterebiliyor. İşyerinin adının seçilmesi sırasında dahil büyük önem ve dikkat gerektiriyor. İngiltere’de bu konuda kurallar oldukça belirgindir. İşletme isimleri birbirlerine yakın olabilir, fakat aynı olamaz.

Birleşik Krallık’ta ticari varlık türleri dörde ayrılıyor. Bunlar;

 • 1-Özel Limited Şirketler: Bir Limited şirket ayrı tüzel kişiliğe bağlı olsa bilse ana şirket konumunda. Üyelik sermaye paylaşımı ile gerçekleştirilebiliyor. Şirket tek başına da olabilir ya da bir ana şirketin uzantısı şeklinde de faaliyetine başlayabilir. Bu tür şirketlerin işe başlayabilmeleri için Birleşik Krallık’ta kayıtlı bir ofisleri olmasına gerek yok. İngiltere’de yaşayan yönetici veya çalışanlar için de ticari adres zorunluluğu hükmü kanunda yer almamakta. Bir şirket Krallık’taki hangi ülke sınırları içinde yer alıyorsa, o sicile kayıtlı olarak gözükmeli (Kuzey İrlanda, Galler, İrlanda, İngiltere). Eğer kurulacak şirket dünya çapında bir şirket ise ve Krallık’ta boy gösterecekse belli eşikler söz konusu. Bunlar brüt gelirin 6,5 milyon veya brüt varlıkların 3.260.000 sterlini aşması. 
 • 2-Kamu Limited Şirketi: Aslında bu model de özel Limited şirket kurulum aşaması ile benzer özellikler taşıyor, kurulması ve faaliyete geçirilmesi gözünüzde fazla büyütülmeyecek şekilde. Öncelikli zorunluluk sermaye yatırımının en az 50 bin sterlin olması. Aslında ilk girişte ödenmiş sermayenin nakit 12bin500 sterlin olması ve zaman aralıklarında sermaye artırımına gidilmesi taahhüdü de yeterli olabiliyor. 
 • 3-Birleşik Krallık Kuruluşu: Krallık ülkelerinden birinde merkez kurulmuş, diğer ülkelerden birinde faaliyete başlanacak olabilir. Devlet bu tür yapılar için de gerekli düzenlemeleri kusursuz şekilde oluşturmuş ve ticari uzlaşma ortamını sağlamış. 
 • 4-Limited Ortaklığı Şirketleri: Bu tür firmalar, daha çok şeffaf vergi ortaklığı hükmünü esas alıyor. Şirketin yıllık gelir tabloları her zaman açık ve Companies House denen kurumla sürekli paylaşım halinde olması gerekmekte. Bu tür şirketler özelliklere ortak büro ve ofis kurmak isteyen avukatlar, muhasebeciler ve genelde finansal hizmet sektöründe çalışan ve iş kurmayı düşünen profesyoneller için ideal.

Firmanın hangi şirket modelinden olacağına karar verilmesi sonrası, İngiltere’deki vergi rejiminin yakından incelenmesi gerekiyor. Belirgin vergi başlıkları var ve bunlara kaydolunması gerekmektedir. Bu vergi başlıkları ise;

 • Kurumlar Vergisi
 • İstihdam Vergisi /Kazandığın kadar Öde Vergisi
 • Katma Değer Vergisi

İngiltere’de İş Kurmak İçin Düşük Maliyetli 15 İş Örneği

1- Antika Ticareti: Antika ticareti yapmak İngiltere’de az sermaye ile kurulabilecek bir iş olarak gözüküyor. Bu işi dükkan açarak veya internetten satış yaparak kurmanız mümkün. eBay ve diğer ikinci el eşya satış sitelerinde özellikle antika bölümlerinde birçok satıcının ilanlarına rastlamanız mümkün. Bu yüzden piyasa da işi iyi bilen ve farklı ülkelerden antika eşya satanlar ürünlerine iyi rağbet gösteriliyor.

2- Bebek Bakımı: Çalışan anneler için birkaç saatlik ve gün boyu bebek bakımı mutlaka gerekiyor. Özel bir yemeğe veya davete gitmek için bile bebeklerini bir bakıcıya emanet etmek isteyen annelere yönelik bu hizmeti sağlayanlar az da olsa bu işten para kazanıyorlar.

3- Özel Ev Kekleri: Çalışan kesimin yoğun olmasından dolayı ev kekleri gibi ürünler hem internetten hem de normal ilanlardan rahatlıkla müşteri bulabiliyorlar. Basit gibi gözükse de ürün çeşitliliğini arttırmak ve servis ağını genişletmek hem düşük maliyetli bir iş hemde ek gelir etmenize imkan sağlıyor.

4- Özel Oto Yıkama: Bildiğimiz oto yıkamanın özel olarak yapılması diyebiliriz. Ek gelir sağlamak isteyenlerin tercih ettiği bu yöntem ile aracını oto yıkamaya getirmeye fırsat bulamayanlara hizmet veriliyor. Araç sahibinden alınıp temizlik işleri yapılıp geri veriliyor. Günde 4-5 kere bu işi yapan bir kişi bu işten temiz para kazanabilir.

5- Bilgisayar Tamirciliği: İngiltere’de iş kurmak için bilgisayar tamir işi de favori  olarak gösteriliyor. Bu iş için özellikle bilgisayarlardan anlamanız gerekiyor. Bilgisayar Tamirciliği işinde hızlı olan ve sorunları çabuk çözenler her zaman daha çok kazanıyorlar. Bu konuda franchise alanda var kendi işini kuranlarda var.

6- Ofislere Yemek Teslimi: Alışveriş yapmaya ve dışarı yemeğe gitmeye fırsatı olmayanlar için verilen bu hizmet paket fiyatlar ile yapılıyor. Düzenli müşteriler edinmek için ise yemeklerinizin kaliteli üretilmesi gerekiyor. Devamlı bir müşteri kitlesine sahip olmak için pazarlama ve iş planınız olması gerekiyor. En önemlisi de İngiliz yemek kültürüne hakim olmanız gerekmekte.

7- Etkinlik Organizasyonları: İngiltere’de iş kurmak isteyenler etkinlikler düzenleyerek para kazanabilirler. Doğum günü ve düğün davetleri gibi işleri organize edecek küçük işletmelere her daim ihtiyaç oluyor. Az sermaye ile kurulan bu işlerin getirisi de güzel oluyor.

8- Çiçek Teslimat Hizmeti: Doğum günlerinde ve özel günlerde çiçek hediye etmek İngiltere’de seviliyor. Bu yüzden çiçekçilik işi rağbet görüyor ve kar marjı da yüksek bir işletme seçeneği olarak görülüyor. Unutmadan çiçeklerin ambalaj tasarımı da önemli.

9- Bahçecilik Hizmetleri: Bahçesi bulunan birçok zengin bu işi dışarı yaptırıyor. Bu yüzden bahçe işlerinden anlayan kişiler için bu alanda güzel fırsatlar sürekli bulunuyor. Haftalık ve aylık bakımlar üzerine anlaşmalar yapılabiliyor.

10- Yabancılara İngilizce öğretmek: İngiltere’ye sürekli turist ve yabancı işçi geliyor. İngilizce bilmeyen kişiler için İngilizce eğitimi vermek bu ülkede en düşük maliyet ile kurulan işlerden birisi. İş bulmak için ise turistlerin çok olduğu yerlerde duyurular yapmak ve interneti etkin kullanmak gerekiyor.

11- Çamaşırhane: Fikir yeni olmasa da her zaman yüksek talebin olduğu bir sektör diyebiliriz. Pazarı çok geniş olan bu iş için zamanında teslimat önemli.

12- Köpek Bakıcılığı: Köpek gezdirmek bu ülkede sermayesiz yapılan işlerden birisi. Kazanç olarak birçok işe göre daha iyi olan bu fikir rağbet gören işler arasında. Köpek gezdirme işi için bir bakıcı 60 dakikaya 10 strelin (40 TL) ile 45 sterlin (180 TL) arasında para alıyor. Fiyatlar hafta içi ve hafta sonu olarak değişiyor.

13- Uzman Blog Yazarlığı: Bir çok iş adamı blog yazmaya zaman bulamıyor. Bu yüzden onların adına bu işi uzman olarak yapan blog yazarları tutuyorlar. Aynı işi sosyal medya yönetimi için yaptıranlarda var. İş adamları için prestijli bir blog her zaman önemli ve bu iş için ciddi para harcayanlar bulunuyor.

14- Çeviri Hizmetleri: İngiltere’de çeviri hizmetlerine sürekli ihtiyaç oluyor. Dünyanın dört bir tarafı ile ticari işleri bulunan bu ülkede mutlaka her dile ihtiyaç duyuluyor. Çince çeviri ise iş dünyasında en çok ihtiyaç duyulan diller arasında. Diğer önemli diller ise Avrupa ülkelerinde konuşulan Almanca, Fransızca, İtalyanca gibi diller.

15- Broşür Dağıtma: Bu iş için öğrenciler genelde seçiliyor. Broşür dağıtma işini şirketlerin yanı sıra esnaflarda yaptırıyor. Sermayesi olmayan bu iş ile günde 20 sterlin ile 50 sterlin arasında kazanmak mümkün oluyor. İşi geniş çaplı yapanlar ise daha çok kazanıyor.

Çalışma Vizeleri

Bir Türk vatandaşı Birleşik Krallık’ta yasal olarak çalışmak istiyorsa, bazı yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. İngiltere’de bir yıl çalıştıktan sonra çok daha fazla kalma izni alınabiliyor; 3 yıl geçtikten sonra işveren değiştirilebiliyor, 4 yıl çalışıldıktan sonra ise istenilen iş kategorisinde herhangi bir işverenle çalışmak mümkün kılınıyor. 

Girişimci vizesinde ana vize almak için öncelikle yeni veya mevcut bir işe en az 200.000 sterlin yatırım yapmış olmak gerekmekte. Bu yatırımı İngiltere’ye yapmak için iki kişi bir araya gelip de vize alabilirler. Üç yıldan sonra uzatma aşamasında ise en az iki iş kolu oluşturulmuş olmalıdır.

Yatırımcı vizesi sahibi olmak için öncelikle Birleşik Krallık için 1 milyon sterlinlik bir yatırıma gitmeniz gerekiyor (ya da 2 milyon sterlin değerinde varlık). Birleşik Krallık’ta hisse senedi, fon ve değerli kağıt gibi yatırım araçlarına en az 750 bin sterlin yatırım da gerekmekte. Hızlandırılmış yerleşim izni alabilmek için ise iki yıllık yatırım bedelinin 10 milyon sterlin, üç yıllık yatırım bedelinin ise 5 milyon sterlin olması gerekiyor. Her yıl 180 gün Birleşik Krallık dışında geçirebilirsiniz.

Ankara Anlaşması Vizesi

Ankara Antlaşması,1963 yılında dönemin ortak pazarına mensup Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri ile Türkiye arasında Ankara'da imzalanan ve taraf ülkelere imza tarihinde var olan kanun, yönetmelik ve uygulamaların ilerleyen yıllarda anlaşmaya imza atan ülkelerin vatandaşları için geçerli olmasını öngören antlaşmadır.

Bu antlaşma çerçevesinde şekillenen ECAA ya da Ankara Anlaşması Vizesi, Avrupa Birliği ile iş birliği anlaşması bulunan ülkelerin vatandaşlarına İngiltere Birleşik Krallığı’nda kendi işini kurma ve İngiltere’de yerleşik yaşama hakkı sağlayan vize tipidir.

Ankara Antlaşması vizesi Romanya, Bulgaristan ve Türkiye vatandaşlarını kapsamaktadır. Bununla birlikte, Romanya ve Bulgaristan AB ülkesi konumunda bulunduğu için Ankara Antlaşması vizesi şu anda sadece antlaşmanın tarafı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aktif olarak uygulanmaktadır.

Ankara Anlaşması başvurusuna göre Türk vatandaşları ilk başvurularında 1 yıl, bu sürenin sonunda ise 3 yıl vize alıyorlar ve 4 yılın tamamlanmasının ardından süresiz oturum hakkına erişiyorlardı. 2018 yılı Mart ayı itibariyle İngiltere İçişleri Bakanlığı, iş kurmak üzere Ankara Anlaşması kapsamında ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen süresiz oturum izninin koşullarını değiştirdiğini ve yeni kuralları belirleyene kadar Ankara Anlaşması kapsamında yeni süresiz oturum izni başvurusu almayacağını açıkladı. Bakanlık bu uygulamanın süreli oturum izinlerini etkilemeyeceğini ve bu başvurular için işlemlerin eskisi gibi sürdürüleceğini belirtti.

ECAA vizesine kimler başvurabilir?

ECAA - Ankara Antlaşması İngiltere vizesine İngiltere’de iş kurmak ya da kendi işini yapmak isteyen 18 yaşını aşmış ve yapacağı işe yetecek kadar sermayesi bulunan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilir

Ankara Antlaşması İngiltere vizesi başvurusunda bulunan kişilerin İngiltere’de iş yeri açma, işçi çalıştırma zorunluluğu yoktur. Kişi eğitimini aldığı ya da meslek edindiği iş ile ilgili alanda çalışabilmektedir. Örneğin; Ankara Antlaşması vizesine başvuran kişiler İnşaat ofisi ya da mağaza açabileceği gibi İngiltere’de ikamet ettiği adresi göstererek pazarlama, şoförlük gibi hizmetler de verebilir. Ancak kişiler İngiltere vize başvurusunda beyan ettikleri mesleği yapmakla yükümlüdür. 

İngiltere Ankara Antlaşması vizesi özellikleri

- İngiltere Ankara Antlaşması vizesi ile İngiltere’ye giriş yapan kişiler burada yerleşik yaşama hakkına sahip olurlar.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ECAA Ankara Antlaşması vizesi ile İngiltere’de kendi işini kurabilir ya da mevcut bir şirkete ortak olabilirler.

Ankara Antlaşması vizesi ile İngiltere’ye yerleşen kişiler İngiltere vatandaşlarına sunulan ücretsiz ve sağlık gibi haklardan faydalanabilirler.

- Ankara Antlaşması vizesi ile İngiltere’ye yerleşen kişiler askerlik hizmetlerini 37 yaşına kadar erteleyebilir ve bedelli askerlik hakkından faydalanabilirler.

ECAA Ankara Antlaşması vizesi kapsamında İngiltere’ye yerleşen kişiler bakmakla yükümlü oldukları kişileri yanlarında götürebilirler. Aile bireyleri kişinin vize başvurusunda beyan ettiği mesleği yapmakla yükümlü değildir. İstedikleri diğer bir alanda çalışabilirler.

-  Ankara Antlaşması vizesinde stand-still (değiştirilemez) kuralı bulunmaktadır. Yani Ankara Antlaşması vizesi ile İngiltere vatandaşlığına geçen ya da otum hakkı elde eden kişilere ilişkin uygulamalar herhangi bir şekilde ya da koşulda değiştirilemez.

 ECAA- Ankara Antlaşması Vizesi Başvuru

Ankara Antlaşması Vizesine başvuru yapmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurularını Türkiye’den ya da İngiltere’den (turistik, öğrenci, ticari vize gibi herhangi biri ile seyahat ettiği zamanlarda) yapabilirler.

Ankara Antlaşması vizesi ile İngiltere vatandaşlığına geçmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türkiye’den yapacakları vize başvurularını, gerekli evrakları temin ettikten İngiltere Konsolosluğu, İngiltere Büyükelçiliği ya da Vize Danışma Merkezleri aracılığı ile gerçekleştirebilirler.

Herhangi bir sebeple yaptıkları İngiltere seyahatleri esnasında Ankara Antlaşması vizesine başvuru yapmak isteyen kişiler ise İngiltere’de üçüncü ülke vatandaşlarına hizmet eden ilgili kurumlardan yardım alabilmektedir.

Ankara Antlaşması vizesine başvuran kişinin başvurusu reddedildiği takdirde, İç İşleri Bakanlığı red gerekçelerini başvuru sahibine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Başvuru sahibi red gerekçeleri kendisine ulaştığı tarih itibarıyla 28 gün içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir.

Ankara Antlaşması vizesi için gerekli evraklar

Ankara Antlaşması İngiltere vizesine başvuru yapmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları aşağıdaki belgeleri asıllarını ve noter onaylı İngilizce çevirilerini ibraz etmelidir.

- Ankara Antlaşması vizesine başvuran kişi İngiltere’de yapmak istediği işin niteliği ve bu işteki kişisel pozisyonunu detaylı olarak ifade eden bir iş planı (iş teklifi için niyet mektubu)

- Vize başvurusunda bulunan kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gerçekçi ve gerekçeli olarak gösteren tahmini kazanç planlarını ifade eder belge

- Ankara Antlaşması vize başvurusunda bulunan kişinin beyan ettiği işi yapacak yetkinlikte olduğunu gösteren meslek ve eğitim belgelerinin orijinalleri ve kopyaları ibraz edilmelidir.

- Başvuru sahibi kişi eğer iş satın almayı düşünüyorsa, satın alınacak işin son 2 yıllık banka hesap dökümleri

- Kişi mevcut bir işe katılacaksa, işin son 2 yıllık banka hesap dökümleri ile kişinin işe katılma gerekçelerini ifade eder, tatmin edici yazılı beyan

ECAA – Ankara Antlaşması vizesine başvuruda bulunan kişi İngiltere’de yapacağı işi herhangi başka bir iş yapmadan finanse edecek ekonomik yeterlilikte olduğunu ispat etmelidir. Bunun için başvuru sahibi son 3 aylık banka hesap dökümlerini orijinalleri ve kopyaları ile birlikte sunmalıdır.

Ankara Anlaşma vizesi türlerine ilişkin bilgiler

Ankara anlaşma vizesi başvurularında bulunacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları iki farklı Ankara Anlaşma vizesi başvurularında bulunabileceklerdir. 

İngiltere'de kendi şirketini kuracak kişileri Ankara Anlaşmasının bir kategorisi olan ''Turkish Business Person'' vizesine müracaat etmeleri gerekmektedir. 

İngiltere'de bir şirkette çalışmak için ülkeye giriş yapacak kişiler ise ''Turkish Employed'' vizesine müracaat etmelidir.

İngiltere devletinin iki vize kategorisi de ECAA (Ankara Anlaşması) içeriğine sahiptir. 

Brexit Sonrası Ankara Anlaşması

İngiltere'nin AB'den çıkışını düzenleyen taslak belgeye göre Londra yönetimi, Brexit anlaşması yürürlüğe girene kadar Türkiye ile AB arasında varılan göçmen mutabakatı kapsamındaki mali taahhütlerini yerine getirecek. Taslak belgede, İngiltere'ye AB ile Türkiye arasında yapılan göçmen mutabakatı çerçevesinde kurulacak birimlere katılma hakkı tanınıyor. Brexit'in hayata geçmesi beklenen 29 Mart 2019'dan itibaren Ankara Anlaşması'nın geçerliliği belirsizliğini koruyor.

Brexit anlaşma taslağında Türk vatandaşlarının İngiltere'de iş kurmasına imkan tanıyan Ankara Anlaşması'nın geçerliliğine ilişkin herhangi bir ifade yer almıyor.

Brexit'in hayata geçmesi beklenen 29 Mart 2019'dan itibaren Ankara Anlaşması'nın geçerliliğini koruyup korumayacağı ise hala belirsiz.

Bazı hukukçular, İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra Ankara Anlaşması ile tanınan iş vizesi uygulamasının devamı için Türkiye ile İngiltere arasında ayrı bir anlaşma yapılması gerekliliği doğabileceği yorumunu yapıyor.

KONSOLOSLUKLAR

İngiltere Ankara Büyükelçiliği
Şehit Ersan Caddesi, No: 46 / A Çankaya / ANKARA
Telefon: +90 312 455 33 44
Faks: +90 312 455 33 52
E-mail: info.officer@fco.gov.uk

İNGİLTERE BAŞKONSOLOSLUĞU - İSTANBUL
Meşrutiyet Caddesi No 34  Tepebaşı Beyoğlu
34435 Istanbul Türkiye
Tel: +90 212 334 64 00
Fax: +90 212 334 64 01
Email: britembcon@fco.gov.uk

TÜRKIYE KONSOLSOLUKLARI 
LONDRA BAŞKONSOLOSLUK
Rutland Lodge Rutland Gardens,
Knightsbridge, London SW7 1BW
United Kingdom
T: +44 020 7591 6900
F: +44 020 7591 6911
E-mail: consulate.london@mfa.gov.tr
W: http://www.turkishconsulate.org.uk/
Konsolosluk Çağrı Merkezi: +44 203 608 80 90 

REFERANSLAR

Firma: EM Investment Partners Ltd.
Kontakt Kişi: Barış Öney
Londra Tel: +44 (0)7379 384482
E-mail: baris.oney@em-inv.co.uk
Firma: GOK Immigration Services

Kontakt Kişi: Deniz Gök
Londra Tel: +44 (0)203 8671685
E-mail: deniz@gokis.co.uk

Firma: Newbery Chapman LLP
Kontakt Kişi: Hakkı Gökmen
Tel: +44 (0) 207 292 2000
E-mail: HakkiGokmen@newberychapman.co.uk

Galeri