Girişimciliği Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Gerçekleşti

 14- 15 Eylül 2012 tarihinde gerçekleşen Kalkınma Bakanlığı 10.kalkınma planı "Girişimciliği Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu" toplantısına KAGİDER Genel Sekreteri Yeşim Seviğ katıldı.

Toplantıda her maddenin içinde "kadın girişimciliği" ibaresinin özellikle yer alması talep edildi. ÖİK, Türkiye genelinde data eksikliğinin altını çizerek yeni dönemde detaylı bir istatistiki çalışmanın yapılmasın önemini tartışmıştır.