GENPA KAGİDER “Fırsat Eşitliği Modeli” Sertifikası’nı Aldı.

Teknolojik ürün, hizmet ve yeniliklerin yayılımını sağlamada öncü olarak hareket eden GENPA, kadın istihdamını destekleyen ve kadınlara iş hayatında fırsat eşitliği tanıyan insan kaynakları uygulamaları ile KAGİDER “Fırsat Eşitliği Modeli” Sertifikası’nı aldı.Tüm şirketleri insan kaynakları politikalarında fırsat eşitliği ilkelerini sahiplenmeye davet ediyoruz.

Galeri