Genç KAGİDER Zaman Yönetimi ve İletişim Becerileri Eğitimi

KAGİDER’in Genç KAGİDER projesi kapsamında düzenlemiş olduğu “İletişim ve Zaman Planlaması” eğitimi 25 Haziran Pazartesi günü KAGİDER’in Şişli’deki binasında gerçekleşti.  KAGİDER üyesi ve A&C Özsan Eğitim Danışmanlık’ın kurucusu Ayşegül Özsan’ın verdiği eğitimde bireysel gelişimde önemli olan insan ilişkileri yetenekleri ve zaman planlamasının önemi katılımcılarla beraber tartışıldı.

 

Günümüzde bireylerin karşılaştığı en büyük problemlerden biri olan insan ilişkileri bozukluğu, eğitimde bir neden-sonuç ilişkisi içinde ele alındı. Konuşmacı Ayşegül Özsan’ın anlattığı teoriler ile katılımcıların kişisel hayatlarından verdikleri örneklerin birleştiği eğitimde iletişim teması üzerinden insan ilişkilerinin nasıl geliştirilebileceği tartışıldı.

 

Eğitimin ikinci kısmında ise günümüzün bir başka büyük sorunu olan zaman planlaması üzerinde duruldu. Başarılı bir zaman ayarlaması için gerekli olan unsurlardan bahseden Ayşegül Özsan, konuşmacılara başarılı Türkiyeli iş kadınlarından örnekler vererek zamanın efektif kullanıldığı takdirde, herşeyi yapacak yeterli vakit olduğu mesajını verdi.