Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Sakarya Fikir Kampı

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Intel ve KAGİDER’in, gençleri Türkiye’nin sorunlarını ele almaya ve uygulanabilir çözümler üretmeye, kadınların farklı alanlarda karşılaştıkları problemlere yenilikçi çözüm önerileri geliştirmeye teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiği “Genç Fikirler Güçlü Kadınlar” Projesi’nin Fikir Kampları devam ediyor. 2014 yılındaki ikinci Fikir Kampı, 3-4 Mayıs 2014 tarihlerinde Sakarya’da gerçekleştirildi. Başvuru yapan 268 kişi arasından seçilen 110 kişi, Sakarya Elmas Garden Inn Otel’de gerçekleştirilen Fikir Kampı’nda 2 gün boyunca kendilerine verilen bir soruna yönelik projeler ortaya koymak için çalıştılar.

Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Projesi Sakarya Fikir Kampı’nda öne çıkan projeler T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Ayşenur İslam’ın da katılımıyla 4 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen törenle ödüllendirildi. Sakarya Valisi Mustafa Büyük, Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın ve KAGİDER Başkanı Gülden Türktan da törende hazır bulundu.

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kadın ve erkek eşitliğinin sağlanabilmesinin en önemli şartlarının başında kadınların istihdam edilmesi geliyor. 2013 yılı verilerine göre 15-64 yaş aralığında kadın istihdamı oranlarının Avrupa Birliği’nde yüzde 58,7, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde 62, Japonya’da ise yüzde 62,5 olduğunu görüyoruz. Ülkemizin en üst politika dokümanı olan 10. Kalkınma Planında kadın istihdamının yüzde 31’e yükseltilmesi hedeflenmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde kadın istihdamı oranı; 2004 yılında yüzde 20,8 iken, 6,3 puanlık bir artış ile 2013 yılı sonunda yüzde 27,1’e yükselmiştir. 2013 yılsonu verilerine göre kadınların işgücüne katılma oranına bakıldığında ise 2004 yılına göre 7,5 puanlık bir artışla yüzde 30,8’e yükselmiş olduğu görülmektedir. Bu veriler kadınların istihdamı konusunda doğru bir yolda ilerlediğimizi göstermektedir. Bugün yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen bilgisayarı ve bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanamayan kadınlar, ne yazık ki vasıf gerektirmeyen düşük nitelikli işlere yönelmektedir. “Genç Fikirler, Güçlü Kadınlar” sloganıyla bir araya geldiğimiz bugünde kadınlarımızın daha güçlü bireyler olması amacıyla gençlerimizin üreteceği her bir fikrin sadece kadınlarımız için değil toplumun bütün kesimleri için faydalı olacağına inanıyorum. Bu çalışmaya emek veren başta siz gençler olmak üzere, rehberlerimize, yerel destekçilerimize ve paydaşlarımız KAGİDER ve Intel’e teşekkür ediyorum.”

Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın, TÜİK’in Türkiye’de kadınların eğitimden iş gücüne ve siyasete katılıma kadar birçok alanda erkeklerin gerisinde kaldığını gösteren çarpıcı rakamları paylaştı. Aydın, Türkiye’de okuma yazma bilmeyen erkek nüfus oranı yüzde 1,4 iken, kadınlarda bu oranın yüzde 7’ye çıktığını, kadınların işgücüne katılım oranının, erkeklerin 3’te 1’i olduğunu belirtti. Ülkemizde kadınların teknoloji kullanımında da erkeklerin gerisinde olduğunu söyleyen Aydın, erkeklerde yüzde 60,2 olan bilgisayar kullanım oranının, kadınlarda yüzde 39,8’de kaldığına dikkat çekti. Kadın ve Demokrasi Derneği’nin Mart 2014’te yayınladığı “Türkiye’de Kadınların Sosyo-Ekonomik Durumu Araştırması”nın da, her 10 kadından 6’sının hiç internet kullanmadığını gösterdiğini belirtti. Aydın, gençlerin teknoloji kullanarak kadınların konumunu güçlendirecek fikir ve çözümler üretmelerini hedefleyen Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Projesi ile bu verilerin değişmesine ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini kaydetti.

KAGİDER Başkanı Gülden Türktan da “KAGİDER olarak inanıyoruz ki geleceğimiz gençlerdir, geleceğimiz fikirlerdir, geleceğimiz şeffaflıktır. Geleceğimiz gençlerdir, çünkü sosyal, kültürel ve teknolojik etkenlerle toplumumuz değişiyor ve dönüşüyor. Bu gelişimlere en hızlı uyum sağlayan gençler toplumu şekillendiriyor. Gençler, sosyal farkındalık yaratmak için harekete geçerek kadının güçlendirilmesi gibi birçok toplumsal gelişmelere önderlik edecektir. Geleceğimiz fikirlerdir çünkü bir toplumun ilerleyebilmesi için önemli noktalardan biri yeni fikirlerdir. Dünyadaki gelişmelerin yorumlanarak ortaya yeni fikirlerin çıkarılması Türkiye’nin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Geleceğimiz şeffaflıktır çünkü toplumların sosyal ve ekonomik yönden güçlenmesi günümüzde şeffaflık ile sağlanabilir. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile oluşturulan şeffaflık ilkesi ile topluma, eşit haklar sağlanarak hizmet verilebilir. KAGİDER, Intel Türkiye ve T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirdiğimiz bu projede ekonomik kalkınmanın olmazsa olmazı kadınları güçlendirmek için gençlerin birbirinden değerli fikirleri ile önce bölgesel dolayısı ile de toplumsal kalkınmayı hedefliyoruz” diye konuştu.