Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleşti

Kadınların ekonomiye, istihdama ve sosyal yaşama aktif olarak katılmasının önündeki engelleri kaldırmak için teknolojiyi araç olarak kullanarak yenilikçi ve çözüm odaklı projeler geliştirmek için gençlerin yaratıcılığından faydanlanmak büyük önem taşıyor. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Intel ve KAGİDER’in, gençleri kadınların farklı alanlarda karşılaştıkları problemlere yenilikçi çözüm önerileri geliştirmeye teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiği “Genç Fikirler Güçlü Kadınlar” Projesi 3 yılın sonunda tamamlandı.

19 Ocak 2016 tarihinde projenin kapanış toplantısı gerçekleşti. KAGİDER Projeler Yöneticisi Meltem Karaarslan kapanış toplantısında projenin rapor sunumunu yaptı ve proje çıktılarını katılımcılarla paylaştı.

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Sema Ramazanoğlu, “Nüfusun yarısını kadınların oluşturduğu ve gelecek nesillerin yetişmesindeki rolü göz önünde bulundurulduğunda, kadınların sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesinin çok önemli olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Kadın erkek eşitliğinin sağlanmasının öneminin toplumun bütün kesimleri tarafından; bilhassa geleceğimizin teminatı gençler tarafından anlaşılması, benimsenmesi çok daha önemlidir. Kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirliğiyle yürütmüş olduğumuz Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Projesi de bu amaca hizmet etmiş olup, Proje ile gençlerin kadınların yaşadığı toplumsal sorunlara hassasiyetle eğilmeleri sağlanmış, konuya ilişkin farkındalıkları arttırılmıştır.” dedi.

Türkiye’de kadınların konumunun iyileştirilmesi için teknolojiden yararlanarak yenilikçi çözüm önerileri geliştirmeye yönelik yürütülen bu projenin sonuçlarından memnun olduğunu belirten Intel Türkiye, Ortadoğu ve Afrika'dan sorumlu Bölge Başkanı Çiğdem Ertem, “Günümüzde kadınların ekonomiye, istihdama ve sosyal yaşama aktif olarak katılmasının önündeki en büyük engellerden biri de teknolojiye erişim konusundaki eşitsizlik. Bugün yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen bilgisayarı ve bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanamayan kadınlar, ne yazık ki vasıf gerektirmeyen düşük nitelikli işlere yöneliyor. Kadınların teknolojik okur-yazarlıklarını artırmak ve teknolojiyi kişisel gelişimleri için bir araç olarak kolay ulaşılabilir hale getirmek olağanüstü değişimler yaratıyor. Teknoloji, başta eğitim olmak üzere pek çok alandaki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırabilmek adına çok önemli bir araç. Açtığı kapılar sayesinde kadınlara kendilerine, ailelerine ve toplumlarına katkı sağlamak ve yaşam koşullarını daha iyi hale getirmek için çok önemli fırsatlar sunuyor” dedi.

KAGİDER Başkanı Sanem Oktar ise “Bu projede gençleri sadece bayrağı devredeceğimiz geleceğin bireyleri olarak görmedik. Onları toplumsal sorunların çözümü için birlikte çalıştığımız paydaşlarımız olarak gördük. Projenin çıktıları bize, gençlere dokunduğunuzda, fırsat verdiğinizde güçlü ve somut çözümler ortaya koyabildiklerini gösterdi. Süreç boyunca birbirimizden çok şey öğrendik. İki gün gibi kısa ama yoğun bir sürede bile gençlerin değişmeye, değiştirmeye ne kadar açık olduğunu gördük. Bu kuşkusuz hepimiz için gurur ve mutluluk verici. Projeyi birlikte hayata geçirdiğimiz paydaşlarımız T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Intel ile kampların düzenlendiği illerdeki yerel paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Proje kapanış toplantısı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.