Genç Fikirler Güçlü Kadınlar projesi, Birleşmiş Milletler’e “iyi uygulama örneği” olarak sunuldu.

10 - 21 Mart 2014 tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 58. Oturumu kapsamında düzenlenen “Kadınlar ve Kız Çocukları için Binyıl Kalkınma Hedeflerine Ulaşmak: Türkiye’den İyi Uygulama Örneği” temalı yan etkinlikte; kadın konusunda ulusal mekanizma olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile, temel amacı Türkiye'de kadın girişimciliği ve liderliğini geliştirmek olan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Intel Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Projesi, Türkiye’den iyi uygulama örneği olarak sunuldu.

BM, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın haklarını savunmak amacıyla her yıl Kadının Statüsü Komisyonu aracılığıyla toplantı düzenliyor. Bu yıl, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden sonraki hafta düzenlenen toplantılarda, ülkeler ve şirketler için yol gösterici nitelik taşıyan önemli konular tartışıldı. Bu yıl 58. düzenlenen Kadının Statüsü Komisyonu kapsamında 12 Mart’ta, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, KAGİDER ve Intel Türkiye  işbirliği ile düzenlenen yan etkinlikte sunulan, Genç Fikirler Güçlü Kadınlar projesi; BM, iş dünyası, sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ile dünyanın önde gelen fikir önderlerinden oluşan katılımcılardan büyük ilgi gördü.