Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Proje Lansmanı Gerçekleşti

“Genç Fikirler Güçlü Kadınlar” Projesi işbirliği protokolü, T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin, Intel Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı Sayın Ayşegül İldeniz ve KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gülden Türktan’ın katılımıyla düzenlenen törende imzalandı. Ülkemizin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilme hedefi için en önemli kaynaklarımızdan biri gençler. Hem ekonomik alanda daha güçlü bir ülke olabilmemiz, hem de sosyal alanda yol kat edebilmemiz için gençlerin toplumsal konulara duyarlı olarak fikir ve çözüm üretmeleri ve bunun için yenilikçi bakış açısı ile teknolojiyi kullanmaları gerekiyor. Intel Türkiye, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve KAGİDER ile birlikte, Intel Bölge Başkanı Ayşegül İldeniz önderliğinde duyurduğu “Genç Fikirler Güçlü Kadınlar“ Projesi ile Türkiye’de kadınların konumunun iyileştirilmesi için teknolojiden yararlanarak yenilikçi çözüm önerileri geliştirmeleri için gençleri harekete geçirmek amaçlanıyor. Proje kapsamında uygulanacak Intel Genç Girişimciler Programı ile 18-30 yaş arasındaki gençlerin öncelikle kaynaklara erişmenin güç olduğu kesimlerde yaşayan kadınların karşılaştıkları problemlere yönelik teknoloji destekli çözüm önerileri ve/veya sosyal girişimcilik projeleri üretmeleri hedefleniyor. Düzenlenecek atölye çalışmaları ile aynı zamanda gençlere teknolojiyi kullanarak sorunlara karşı fikir geliştirme, yenilikçi ve uygulanabilir çözümler üretme ve bu çözümleri hayata geçirmeye yönelik bilgiler ve örnekler verilerek kendilerini geliştirme imkanı sunulacak. “Genç Fikirler Güçlü Kadınlar” Projesi 4 aşamadan oluşuyor. İlk aşamada T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile KAGİDER yaptığı araştırmayla kadınların bölgesel durum ve ihtiyaçlarını dikkate alıp mevcut sorunu belirleyerek, bu sorunun çözümünde rol almak isteyen katılımcıların başvuruları alınacak. Intel ve KAGİDER, seçilen katılımcıların teknolojiyi kullanarak belirlenen soruna yönelik yenilikçi çözümler üretmeleri için 2 günlük bir atölye çalışması düzenleyecek. Bu çalışmada katılımcılar, 6 adımdan oluşan Intel Genç Girişimciler Programı Fikir Kampı ile bir süreç içinde fikir geliştirme aşamalarından geçerek, belirlenen soruna yönelik uygulanabilir çözüm önerilerini ortaya çıkarmaya çalışacaklar. Bu çalışmalar, KAGİDER öncülüğünde mentorluk hizmetleri ile desteklenecek, uygulanabilir projelerin ortaya çıkarılması için çalışılacak. Bir önceki aşamada saha çalışmaları ile test edilen çözüm önerileri hedef kitleye sunularak, geliştirilen çözüm projeleri imkânlar dahilinde hayata geçirilmeye çalışılacak. 3 yıl sürmesi planlanan Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Projesi‘nin ilk yılında İstanbul, Erzurum ve Adana illerinden seçilen 50 ila 100’er katılımcının olacağı 3 fikir kampı yapılması planlanıyor. “Genç Fikirler Güçlü Kadınlar” Projesi’ne 3 yılda Türkiye genelinde 1000’in üzerinde gencin katılması hedefleniyor. Proje ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.gencfikirlerguclukadinlar.com adresinden ulaşılabiliyor. Sosyal medya adresleri ise şöyle: Facebook : https://www.facebook.com/GencFikirlerGucluKadinlar Twitter: https://twitter.com/gfgk_Projesi