GE-Sİ Projesi Deneyim Paylaşımı Etkinliği

19 Mart 2015 tarihinde Gençlik ve Sivil Toplum Alanı projesi GE-Sİ kapsamında, gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve öğrenci kulüpleri temsilcilerinin katıldığı deneyim paylaşımı etkinliği KAGİDER’de gerçekleşti.  

 

KAGİDER ve özellikle KAGİDER'in gençlik alanında yaptığı çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleşti. Etkinlik katılımcıların gençlik alanında gerçekleştirdiği çalışmaları aktarmalarının ardından sona erdi.

 

 

GE-Sİ Projesi Nedir?

 

Avrupa Birliği “Sivil Toplum Örgütleri arasında Diyaloğun Geliştirilmesi II Hibe Programı”kapsamında başarılı projeler arasında seçilerek hibeye destek bulan proje GİGED (Girişimci Gençler Derneği), İMV (İstanbul Mülkiyeliler Vakfı) ve KariyerİST (Kariyer ve Girişimcilik Merkezi)ortaklığında, İKÜ ( İstanbul Kültür Üniversitesi)'nin iştiraki ile yürütülmektedir. 

 

Gençliğin sivil katılımının güçlendirilmesi ve demokratik süreçlerde etkili aktörler olarak rol almalarının sağlanması, Gençlik Sivil Toplum Örgütleri, Gençlik Grupları ve Öğrenci Kulüpleri arasında projeler üzerinden Diyalog ve İşbirliğini artırmayı amaçlayan projeden 150 civarında gencin ve birçok STK ve Öğrenci Kulübünün yararlanması bekleniyor.