Freja Forum, Bosna Hersek'te KAGİDER katılımı ile gerçekleşti

Batı Balkanlar, Türkiye ve İsveç’ten sivil toplum örgütlerinin, kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında her yıl bir araya geldiği Freja Forum, bu yıl 10-12 Kasım tarihlerinde Bosna-Hersek’in Tuzla kentinde gerçekleşti.

Batı Balkanlar ve diğer Avrupa ülkeleri arasında uzun vadeli ortaklıkların kurulmasını sağlamak ve iletişim ağlarını genişletmek,bölgesel işbirliğini sağlamak amacıyla uzun vadeli stratejiler ve eylem planları geliştirmek, Batı Balkanlar’da ve Türkiye’de ortak bölgesel girişimlerini desteklemek için sivil toplum kuruluşları arasında sürdürülebilir iletişim ağlarını oluşturmak ve kurulacak ulusal ve bölgesel işbirlikleri ile sürdürülebilir finansman sağlayarak sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen Freja Forum’a, KAGİDER'i temsilen Yönetim Kurulu üyesi Itır Aykut ve KAGİDER üyesi Gülin Yücel katıldı.