Fırsat Eşitliği Modeli KAGİDER tarafından Dünya Bankası teknik desteği ile hayata geçiriliyor

KAGİDER tarafından Dünya Bankası teknik desteği ile gerçekleştirilen “Fırsat Eşitliği Modeli”  (FEM) ile  “Kadın erkek eşitliğine duyarlı” işyerlerini sertifikalandırarak kamuoyunda farkındalık yaratmak amaçlanıyor. Çok sayıda işyerine ulaşarak, kadın-erkek fırsat eşitliğine katkıda bulunmayı amaçlayan FEM Projesi KAGİDER Başkanı Gülden Türktan, Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, projenin ilk adımına gönüllü olarak destek veren, şirket ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katıldığı bir basın toplantısı ile duyuruldu.

Toplantının açılışında konuşan Dünya Bankası Başkanı Zoellick, Dünya Bankası grubu’nun dünyanın dört bir yanında cinsiyet eşitliğini desteklediğini belirterek şunları söyledi:

“Türkiye kadın refahı konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. İlköğretimde cinsiyet farkının neredeyse tamamen ortadan kalkması bu gelişmelere bir örnektir.  Bununla birlikte, çalışma çağındaki kadınların ancak dörtte birinden azı istihdam edilmektedir. Dünya Bankası Grubu dünyanın dört bir yanında cinsiyet eşitliğini desteklemektedir. Bugün KAGİDER ile birlikte Türkiye’deki özel sektöre yönelik bu yenilikçi Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programını başlatıyor olmaktan büyük onur duyuyoruz.  Cinsiyet eşitliği ile hem Türkiye’de hem dünyada kadınlar, erkekler, aileler, bir bütün olarak toplum, kısaca herkes kazançlı çıkar.”

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülden Türktan ise yaptığı konuşmada şu noktalara değindi:

“Türkiye dünyanın 16. büyük ekonomisi olmasına rağmen, Türkiye’deki kadınların sadece yüzde 24’ü istihdam edilmektedir. Sürdürülebilir zenginlik ve kârlılık için, Türkiye’nin işgücünde daha fazla kadına ihtiyacı vardır. Fırsat Eşitliği Modeli meslek yaşamında kadınlar ve erkekler için eşit bir zemin oluşturmayı amaçlamaktadır. Kadın istihdamını arttırmak işyerinde üretkenliği arttırır ve genel ekonomik performansı yükseltir. Dünya Bankası çalışmaları, kadınların işgücüne katılım oranını yüzde 24’ten yüzde 29’a çıkarmanın yoksulluğu yüzde 15 kadar azaltmaya katkıda bulunabileceğini göstermektedir. Fırsat Eşitliği Modelimiz ivme kazanıyor ve pilot programımıza katılan şirketlerin yanında giderek artan sayıda şirketin katılımı ile programın daha da yaygınlaşması için çalışmaya devam edeceğiz.”

 

Basın toplantısına FEM projesinin ilk uygulamasının katılımcıları ve destekçileri olan kuruluşlar adına:

Akbank Genel Müdür Vekili Hakan Binbaşgil, Vodafone Türkiye CEO’su Serpil Timuray, IBM Ülke Başkanı Michel Charouk, Sanofi Aventis Ülke Başkanı Olivier Guillaume, PwC Ülke Başkanı Cansen Başaran, Hürriyet Gazetecilik İcra Kurulu Üyesi Tijen Mergen, Novartis Ülke Başkanı Gülden Berkman, Ernst&Young Pazar ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkanı Osman Dinçbaş, Boyner Holding Başkan Yardımcısı Elif Ateşok, Özyeğin Vakfı Başkanı Hüsnü Özyeğin, Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, Dogus Yayın Grubu IK Genel Müdür Yardımcısı Serap Yetiş,  TURKONFED Başkanı Erdem Çenesiz, TOBB Kadın Girisimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş, PERYÖN Başkanı Selen Kocabaş, Sabancı Üniversitesi Isletme Fakultesi Dekanı Nakiye Boyacıgiller, Eczacıbaşı Holding Sürdürülebilir Kalkınma Grup Koordinatörü Okşan Atilla Sanön ve Coca-Cola Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Ebru Bakkaloğlu Tüzecan katıldı.

Zoellick ve Türktan’ın açılış konuşmaları ardından, KAGİDER-Dünya Bankası ve katılımcı kuruluşlar tarafından bir iyiniyet belgesi imzalandı. Daha sonra katılımcı kuruluş temsilcileri projeye katılım amaçlarını anlattılar.

ŞİRKETLERE SERTİFİKA VERİLECEK

FEM projesi çerçevesinde projeye katılan şirketler periyodik olarak değerlendirmeye tabi tutulacak, prosedürlerde uygunluk değerlendirmesi sürecini tamamlayan şirketler “Fırsat Eşitliği” Sertifikası almaya hak kazanacaklar.

Şirketlerin Tepe yönetiminden en alt kademeye kadar kadın erkek eşitliği söylemine sahip olması, kadınlarla erkeklerin şirket içerisinde eğitime erisim imkanlarının esit olması, terfide eşit olanaklar yaratılması, kadın çalışanın yasal haklarının uygulanması, mobbing konusunda şirketin şikayet geribildirim ve takip prosedürünün olması, şirketin reklamlarında ve iletişiminde ayrımcı bir dil kullanmaması istenecek.