Evrim Kuran'ın Anlatımıyla "İş Hayatında Z Kuşağıyla Çalışma"

KAGİDER Danışma Kurulu Üyesi Evrim Kuran'ın anlatımıyla "İş Hayatında Z Kuşağıyla Çalışma" konusunu ele aldığımız özel bir atölye düzenledik. Atölyede özellikle Z kuşağıyla işbirliği yaparken karşılaşılan dinamikleri ve bu kuşağın özelliklerini anlamaya odaklandık.