EBRD Yıllık Toplantısı'na KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu ve KAGİDER Genel Sekreteri Yeşim Seviğ Katıldı.

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu ve KAGİDER Genel Sekreteri Yeşim Seviğ EBRD'nın Yıllık Toplantısı ve İş Forumu kapsamında Ermenistan'da. “Birlikte Etki Yaratalım” başlıklı 33. yıllık toplantı EBRD’nin hizmet verdiği çeşitli bölgelerden hükümet yetkilileri, finans ve kurumsal liderler, girişimciler, sivil toplum ve medya temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşiyor