Eşitlikçi bir yaklaşımla tüm halkı kavrayan bir anlayış olmadan barış tesis edilemez.

Demokratik açılımı desteklediğini söyleyen  KAGİDER Başkanı Gülseren Onanç, açılımın başarıya ulaşıp ulaşmadığının en önemli göstergesi Kürt kadının durumundaki düzelme olacaktır, dedi.

 

 

 

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülseren Onanç, Kürt sorununun eşitlikçi, barışçı ve demokratik çözümü yolunda atılan adımları ve bu uğurda gösterilen toplumsal ve siyasi iradeyi desteklediğini açıkladı. Onanç,  ülkemizin çok ihtiyacı olan güven ortamı oluşmasına tüm kesimlerin katkıda bulunmasının önemli olduğunu söyledi.  

 

Kürt yoğunluklu bölgelerdeki kadınların çok ciddi sorunlar yaşadığının altını cizen Gülseren Onanç, görüşlerini şöyle ifade etti,

 

“Kürt yoğunluklu  bölgede yaşayan kadınların % 80’i okuma yazma bilmiyor. Akraba evliliği hala % 40 oranında ve evliliklerin yaklaşık % 20’si resmi nikah olmadan gerçekleşiyor.Hiç bir sosyal ve hukuki güvencesi olmayan kadınlar yeri geldiğinde şiddete boyun eğiyor. Bölgedeki kadın intiharlarının en büyük sebebi namus çıkmazı.

Barış sağlanmadan bunlara çözüm aranmaya başlanması mümkün değildir. Öte yandan, kaynak dağılımı, insan hakları, eğitim vb  konularda, hangi bölge olursa olsun tüm vatandaşlara eşitlikçi bir yaklaşım uygulamaya konulmazsa, barış da tesis edilemez.”

 

Gülseren Onanç, kadınlar olarak ve özellikle girişimci kadınlar olarak huzur, barış   ve istikrarının önemini çok iyi bildiklerini vurguladı ve şunlari söyledi:

 

“Bölge kadınının önündeki engeller kaldırılmalı, toplumsal ve  sosyo-ekonomik olarak güçlendirilmelidir. Kadınlar açısından eğitim ve iş yaşamına katılım gibi sorunlara çözüm bulunmalıdır. Sürdürülebilir barış için bölge kadını çözüm sürecinin aktif, eşit, ve katılımcı bir parçası olmak durumundadır. Bölge kadınının  durumu açılımın gerçekleşip gerçekleşmediğinin göstergesi olacaktır”

 

Onanç sözlerini şöyle sürdürdü:

 

“Kadınıyla, erkeğiyle,  sanatçısıyla,  akademisyeniyle, gazetecisiyle tüm duyarlı bireylerin bu yakıcı sorunun çözümü için verdiği her katkıyı anlamlı ve değerli buluyorum.  Ülke için gerekli olan bu barış ve güven ortamının tesisi için, hükümet ve muhalefet partileri ile ilgili kuruluşların üstlerine düşen görevi topluma olan sorumlulukları çerçevesinde yerine getirmelerini bekliyoruz.  Ve bu süreç içinde,  kışkırtıcı ve şiddet içeren üslubun tüm kesimler tarafından acilen bırakılmasını ve uzlaşmacı bir üslubun  benimsenmesini önemle talep ediyoruz.”

 

Detaylı bilgi için:

 

Cüneyt Uzunoğulları

Tel:0532 340 81 81