EĞİTİM, SAĞLIK VE İSTİHDAM ALANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ UYGULAMALARI Paneli'ne Katıldık

28 Kasım’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “EĞİTİM, SAĞLIK VE İSTİHDAM ALANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ UYGULAMALARI”  başlıklı Panel’e KAGİDER Başkanı Gülden Türktan panelist olarak katıldı. Gülden Türktan konu ile ilgili KAGİDER çalışmalarını paylaştığı konuşmasında: “İstihdam alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ülkemizin aşması gereken en büyük engellerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu engeli tam tersine çevirmek ve bu büyük potansiyeli ekonomik değere dönüştürmek bizlerin ellerinde. Artık bu salonlarda mevcut durumun ne kadar kötü olduğunu tartışmanın zamanı geçmiştir. Şimdi çözüm üretmek zamanıdır.”dedi.