Derya Türkkorkmaz ile Y'lerle Yaşamak Eğitimi KAGİDER'de Gerçekleşti

Günümüz işgücünün büyük bölümünü oluşturan Y kuşağının işe ve ilişkilere yaklaşımları, beklentileri, iletişim tarzları  ve jenerasyonlar arası farklılıkları yönetmenin püf noktaları 1 Ekim Salı, 14.30- 17.30 saatleri arasında Y'lerle yaşamak eğitiminde masaya yatırıldı.

 

Eğitimin birinci bölümünde Y kuşağının özelliklerine, hayata bakış açılarına, davranışlarına, beklentilerine, algılarına, iş yapış şekillerine, sosyalleşmelerine bakılarak, X'ler ve Baby Boomers kuşağı arasındaki farklar ortaya konuldu.

 

Eğitimin ikinci bölümünde ise X'ler ve Baby Boomers kuşakları arasındaki farklar ışığında Y kuşağı ile kurulan ilişki nasıl pozitif yönetilir, onların gözünden nasıl bakar ve verimli bir ilişki kurulur konusu tartışıldı.

 

Eğitimin son bölümünde ise örnekler paylaşılarak, katılımcıların soruları cevaplandı.