BinYaprak İş Arama Kız Kardeşlik Çemberi Buluşması Gerçekleşti

5 Nisan Çarşamba günü saat 12:30'da gerçekleştirdiğimiz BinYaprak İş Arama Kız Kardeşlik Çemberi buluşmamızda, katılımcılarımız, paydaşlarımız ve kolaylaştırıcılarımız bir araya gelip kaynaştık. 

Askıda Ne Var Genel Müdürü Sanem Yıldız, KAGİDER Başkanı Emine Erdem, PERYÖN Başkanı Buket Çelebiöven ve TurkishWIN Kurucusu Melek Pulatkonak’ın kısa hoşgeldiniz konuşmasından sonra, program katılımcılarıyla bir araya gelip, iş bağlarını güçlendirdik ve tüm katılımcılarla tanıştık. Birlikte güçlüyüz!

  #isararkenyalnizdegilsin #istekizkardeslik #birliktegucluyuz #TurkishWIN #Binyaprak #Peryön #AskıdaNeVar #Kagider#Meditopia #OptimistKitap #ProjectManagementInstituteUnitedNationsDevelopmentProgramme #UNDP #BahçeşehirÜniversitesi #EMCCGlobal #UNWomen #Habitat #Tog #Kalder