Basın ve Kamuoyu Açıklaması - 11 Kasım 2015

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) olarak, yüksek katılımla ve güven içinde gerçekleşen 1 Kasım 2015 genel seçiminin ardından yeni kabinenin açıklanmasını merak ve ilgiyle bekliyoruz.

Kadın temsiliyetinin sosyal ve ekonomik alanların yanı sıra siyasi alanda da artmasının  güçlü bir Türkiye’yi getireceğine; kurulacak 64. hükümetin Türkiye’de yaşayan tüm kadınlar adına eşitlikçi, özgürlükçü, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ve kadın dostu çalışmalar yapacağına inanıyoruz. Toplumsal yapıyı ve ekonomimizi şekillendiren kabine içerisinde meclisteki kadın milletvekili oranında kadın bakan görmeyi, bu bağlamda yeni kabinede en az 4 kadın bakan olmasını ve özellikle icrai bakanlıkların kadınlar tarafından yönetilmesini istiyoruz.

KAGİDER olarak, ülkemizde kadının sosyal statüsünün ileri seviyeye taşınması için üzerimize düşen görevi yapmaya ve her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyoruz.

Saygılarımızla,
KAGİDER
Yönetim Kurulu Adına
Sanem Oktar
Başkan