Balkanlardan esen kadın girişimci rüzgarı Türkiye’de!

Balkanlardaki kadın girişimci dernekleri ve liderleri, kadın girişimciliğine yön vermek üzere İstanbul’da toplandı. KAGİDER’in genel merkezinde gerçekleşen üç günlük buluşmada, Balkan Koalisyonu’na dahil olan ülkeler, proje, deneyim ve kazanımlarını birbirleriyle paylaşma fırsatı buldu.

 

Türkiye’de kadın girişimciliğini artırmak ve kadınların istihdamına katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapan Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER’in ana partnerlerinden biri olduğu Mobility Project - Balkan Koalisyonu kapsamında, 20-22 Mart tarihlerinde projenin tüm ana paydaşlarının ağırlanacağı seminer ve çalıştay etkinlikleri gerçekleştirildi. KAGİDER ofisinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, uzman konuk ve konuşmacıların katılımı ile “İnsan Kaynakları Yönetimi Semineri” ve “Engelli ve Göçmen Nüfusun İş Yaşamına Entegrasyonu Çalıştayı” düzenlendi. Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan ve Makedonya’dan kadın girişimci dernekleri yöneticileri ve temsilcilerinin de hazır bulunduğu etkinlikte tüm ülkeler proje örneklerini ve deneyimlerini paylaştı. Kurumlarda insan kaynakları planlaması, çatışma yönetimi, takım eğitimi motivasyonu, zor çalışanlarla başa çıkma yöntemleri, performansı taktir etme ve yönetme, göçmenler ve engelliler için girişim ve iş fırsatları gibi başlıklarda çeşitli konuşmaların da gerçekleştirildiği etkinlik, başarı hikayelerinin ve örnek projelerin paylaşılmasıyla sona erdi.