Türkiye'de ve Avrupa’da Kadınların İş Gücüne Katılımı: Aynanın diğer yüzü

Avrupa Parlamentosunda (AP) "Türkiye'de ve Avrupa’da Kadınların İş Gücüne Katılımı: Aynanın diğer yüzü" başlıklı seminer S&D ve KAGİDER ev sahipliğinde, AB-TR Forumu ve WEP Kadın Girişimciler Platformu’nun desteğiyle düzenlendi.

Etkinlikte milletvekili Kati Piri ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Sanem Oktar’ın açılış konuşmalarının ardından, SUTEKS Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve WEB's İş Dünyası Sözcüsü Nur Ger, Avruap Kadın Lobisi’nden Mary Collins ve ILO Bruksel Ofisi Dİrektörü Claire Courteille katıldı.

Seminerde KAGİDER Başkanı Oktar, Türkiye'nin AB katılım müzakerelerinde yeni fasıllar açılması çağrısında bulunurken KAGİDER'in AB'ye tam üyelik hedefine inandığını vurguladı. Oktar, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması konularında da ilerleme sağlanması gerektiğine işaret etti. KAGİDER’in kuruluşunu, amaçlarını ve çalışmalarını anlatan Oktar, Türkiye'de kadın istihdam oranının erkeklerin yarısı kadar olduğunu, çalışma yaşında 28 milyon kadın olmasına rağmen çalışanların sadece 8,4 milyon civarında olduğunu söyledi. Oktar, Türkiye'de kadın girişimci sayısının 105 bin civarında olduğunu belirterek, bu sayıların Avrupa Birliği ile karşılaştırıldığında oldukça düşük seviyede yer aldığını, kadınların istihdamını ve iş gücüne katılımlarını artırmayı amaçladıklarını anlattı. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımının OECD ortalamasına çıkması halinde 2025 yılına kadar ülkede gayri safi mili hasılanın (GSMH) yüzde 20 artacağına dikkati çeken Oktar, kadın istihdamı konusunda somut bir hedef belirlemenin önemli bir adım teşkil ettiğini söyledi. 

KAGİDER kurucularından, WEPs İş Dünyası Sözcüsü Nur GER, TGSD Başkanlığı döneminde (1994-1996) Gümrük Birliği müzakereleri heyetinde bizzat yer almış birisi olarak konuşmasında şu noktalara değindi: "Gümrük Birliği öncesinde masanın karşılıklı taraflarında oturan AB ve Türkiye, GB sonrasında aynı masada yan yana oturma fırsatına kavuşmuştur. Yıllar içinde gerek AB’nin Türkiye'ye adil olmayan yaklaşımı, gerekse Türkiye’nin ev ödevlerini aksatması sonucunda, bugün maalesef masada karşı karşıya oturmaktayız. Gümrük Birliği'ne dahil olup tam üye olmayan tek ülke konumundaki Türkiye için GB'nin yenilenmesi fırsat bilinerek, tam üyelik sürecine giden yol yeniden açılmalıdır. Doğu-Batı Almanya birleşmesi, AB'nin tek pazar olması vizyonlarını başarmış olan ve geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Helmut Kohl'ü saygıyla anıyoruz. Bugün Avrupa Birliği ve Türkiye, Helmut Kohl'ün birleştirici kimliği ve vizyonunu örnek almalıdır. 2. Dünya savaşı sonrasında Avrupa'nın dönüşümünde, çalışma hayatına giren ve kendi haklarını savunurken toplumu dönüştüren kadınlar kilit rol oynamışlardır. Türkiye'deki kadınlar olarak bugün benzer bir süreci yaşıyoruz. AB ve Türkiye’nin müzakere başlıklarına “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini” eklediğini düşünün. Böyle bir iklim, diğer başlıkların açılmasını sağlayacak tüm ekonomik ve sosyal engelleri ortadan kaldırmaya yetecektir.”

Avrupa Kadın Lobisi’nden Mary Collins’in Avrupa’da kadının iş hayatına katılımında karşılaştığı zorluklara değinirken eşitsizliğin hepimizin problemi olduğuna vurgu yaptı ve sadece atılan adımlar ve uygulama açısından farklı ülkelerde farklı sayılara rastlandığını ifade etti. Kadınların görünmeyen ve ödenmeyen emeğinin çok can alıcı bir toplumsl cinsiyet eşitsizliği alanı oladuğunu ifade ederken GMS üzerinden hesaplanması çok zor da olsa %10-%30 arasında ekonomiy ekatkısı olduğunu vurguladı. AB 2020 stratejisi çerçvesinde %75 kadın istihdamı hedefinin şuan %65’lerde olduğunu söylerne erkekelerin bu istihdam hedefine çoktan ulaştığını söyledi. Kadının bu oranlarada olmasının sebebinin erkeklerden çok kadınların yarı zamanlı çalışmaya yönlendirilmesi ve bakım hizmetleri gibi önemli sorunlardan kaynaklandığını ifade etti. 

Son olarak ILO Brüksel Ofisi Direktörü Claire Courteille ILO’nun bu alandaki çalışmalarından bahsederek iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliği özelindeki ILO anlaşmaları hakkında bilgi verdi. 

Seminer YAPABİLİRSİN adlı belgesel gösterimi ile sona erdi. YAPABİLİRSİN, değişimi kendi hayatında yaratmış ve çevresine yaymayı başarmış Türkiye’nin dört bir yanından dokuz kadının hikâyesinden hareketle hazırlanan bir kadın belgeseli. KAGİDER Kurucularından, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği savunucusu, SUTEKS Group Yönetim Kurulu Başkanı Nur GER’in katkılarıyla gerçekleşen Tuluhan TEKELİOĞLU imzalı belgesel; kendi hayatının dizginlerini cesaretle ele almış güçlü kadınların ilham veren başarı hikâyelerini gözler önüne seriyor. Geleneksel rollerden sıyrılan kadının; kendisine dayatılanı değil, kendi seçtiği hayatı yaşadığında yarattığı değişime odaklanan YAPABİLİRSİN, her kadının bu güce sahip olduğunun altını çizerek cesaretlendirmeyi amaçlıyor.
 

Galeri