Avrupa Kadın Lobisi Genel Kurulu

Genel Merkezi Brüksel’de bulunan, dünya çapında 4000’den fazla üye örgütü olan Avrupa Kadın Lobisi - AKL (European Women’s Lobby/EWL) kadın güçlenmesi konularında aktif uluslararası yapılardan birisidir.

Bu yıl yeni yönetim kurulunu ve başkanını seçen olan AKL Genel Kurulu 11-14 Mayıs 2012 tarihlerinde Budapeşte’de yapıldı.

Genel Kurul’a Türkiye Koordinasyonu Delegesi olarak Nuray Özbay katıldı. KAGİDER Brüksel Temsilcisi Aslıhan Tekin  de Türkiye Koordinasyonu’nu ve bir önceki yönetim kurulu üyesini temsilen oradaydı.

Genel Kurul’da bu yılki seçimlerde Nuray Özbay Türkiye Koordinasyonu’nu temsilen Avrupa Kadın Lobisi Yönetim Kurulu (Board)’na seçildi. Aslıhan Tekin de yedek yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. Daha sonra yönetim kurulu ilk toplantı ile 7 kişilik Yürütme Kurulu’nu (executive board) belirledi. Seçimlerde Slovenya temsilcisi  ve ayrıca tüm Balkanlar ve Doğu Avrupa’dan geniş bir platform olan CEE Network Başkanı Sonja Lokar oy çokluğu ile AKL Başkanı seçildi.

AKL Yürütme Kurulu’nda Hırvatistan’dan Rada, Kıbrıs’tan Susana Pavlou, Belçika’dan Vivienne Teitelbaum, İrlanda’dan Liz Law, Başkan Slovenya’dan Sonja, Malta’dan Renee Laviera, İngiltere’den Martha Jean Baker yer alıyor.

Genel Kurul’da AKL  2011-2015 AKL Stratejik Planı sunuldu ve  2013 teması “moving forward with women’s rights” – “kadın haklarında / kadın haklarıyla ilerleme” olarak önerildi.

Stratejik Planda, şu temel amaçlar yer alıyor:

 

a)            AB seviyesindeki kararları etkilemek: toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları ve yasama (doğum izni direktifleri, ücret eşitsizliği, AB bütçesi 2014, İrlanda ve Litvanya başkanlıklarını ilişkiledirmek), ekonomik sosyal politikalar(feminist ekonomi üzerine seminer, AB 2020 stratejisini etkilemek, fon arayışı, kriz ve kadın),kadına karşı şiddet, karar verici pozisyonlarda kadının konumunu güçlendirmek (parite, 50-50 kampanyası, azınlık grubunda ve göçmen kadınlara mentörlük), göç-entegrasyon-iltica (kadın mülteciler projesi, Avrupa kadın göçmenler ağı ile işbirliği)

b)           Üyeliği güçlendirmek

c)            Feminist perspektif temelinde en iyi yönetişim şekillerini sağlamak

d)           Finansal açıdan bağımsız ve sürdürülebilir AKL

 

Bunların dışında paralel çalıştaylar ile ekonomik kriz ve kadın; şiddet; üreme hakları ve cinsel hakları konuları ayrı ayrı tartışıldı, verimli fikir alışverişleri gerçekleşti.

Yaşlanan nüfus ve kriz ile birlikte emeklilik maaşlarında kadın-erkek eşitsizlikleri ve ayrıca istihdamda ücret eşitsizlikleri konuları tartışıldı.

Verimli geçen Genel Kurul gelecek dört yılın planlaması için önemli bir ortam sundu. AKL çalışmalarına stratejik planı dahilinde devam edecek.