Avrupa Kadın Girişimcileri Mentor Ağı Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleşti

01.09.2011 tarihinde başlayan ve işini yeni kurmuş genç ve desteğe ihtiyaç duyan girişimci iş kadınlarına uzun yıllardır iş hayatında deneyim sahibi olmuş, kendi işini  kurmuş ve geliştirebilmiş iş kadınları tarafından zorlu ilk yıllarında destek olunması ve bu destek sonrasında genç girişimcilerin iş yönetme vizyonlarının ve hacimlerinin olumlu yönde geliştirilmesi hedefi ile hayata geçirilen Avrupa Kadın Girişimcileri Mentor Ağı Projesi” başarı ile tamamlanmış, Proje Kapanış Toplantısı 9 Ekim 2013 Çarşamba günü 10.00-12.30 saatleri arasında KAGİDER’de gerçekleşti.

 

Toplantı KAGİDER Başkanı Gülden Türktan’ın Açılış Konuşması ile başladı. Türktan kadın girişimciler arasındaki deneyim ve ortak bilgi paylaşımına olanak sağlayan mentörlük süreçlerinin önemine değinerek, kadın girişimcilerin aynı zorlu yollardan geçtiğini ve aynı bir takım engeller ile karşılaştığını belirtti. Tüm bu zorlu süreçlerde yakın danışmanlık ve mentörlük desteği sunmanın zorlu başlangıç yıllarını kolay atlatabilmeyi ve dolayısı ile sürdürülebilirliği sağladığını ifade eden Türktan, kadın girişimcilere özel teşvik mekanizmalarının yeterli boyutta olmadığını, kadın girişimcilere özel kredi, vergi ve yatırım teşvik uygulamalarının çeşitlendirilerek geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

 

Türktan’dan sonra Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve Girişim Fabrikası Direktörü İhsan Elgin ve ANGİKAD Başkanı Renan Ceylan Proje Ortağı olarak projeye ilişkin notlarını paylaştılar. Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Özlen Kavalalı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nilay Şahin’in konuşması ile devam eden toplantıda son olarak KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Şule Yüksel Mentor Ağı Projesi’nin 2 Yıllık Çalışmaları ve proje çıktıları ile ilgili sunumunu paylaştı. Yüksel sunumunda mentee’lerden gelen geri bildirimler doğrultusunda ortaya çıkan istatistiki bilgileri katılımcıların bilgisine sundu. Mentee’lerin ofis donanımlarındaki değişim, sermaye veya demirbaş yatırımlarındaki artış, ciro artış oranları, destek olunan alanlar, projede yer almakla ilgili görüşleri, projede oluşan Mentor-Mentee ilişkisinin geleceği ve projenin sürdürülebilirliği ile ilgili görüşlerinden oluşan proje çıktılarını grafiklerle % oranları ile birlikte paylaştı.

 

Şule Yüksel’in sunumu sonrası projede yer alan mentee’lere Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve Girişim Fabrikası Direktörü İhsan Elgin ve ANGİKAD Başkanı Renan Ceylan tarafından sertifikaları takdim edildi. Sertifika dağıtımı sonrası Şule Yüksel, İhsan Elgin ve Renan Ceylan gelen soruları yanıtladılar. Projede yer alan ve söz almak isteyen mentee’lerin de projeye dair değerlendirmeleri ve görüşleri alındıktan sonra grup fotoğrafları çekimi ile toplantı sona erdi.

 

Toplantının ardından verilen öğle yemeği sonrası mentor ve mentee’ler ile proje ortakları biraraya gelerek projeyi değerlendirdiler. Proje Lideri Şule Yüksel’in moderatörlüğünde tüm mentor ve mentee’ler söz alarak proje sürecindeki hikayelerini aktardılar.

Mentor ve mentee görüşlerinden oluşacak proje tanıtım videosu çekimleri ve verilen kokteyl sonrası program sona erdi.