Avrupa Birliği’nden Türk Kadın Girişimcilerine Destek

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen, 17 ülkede toplam 1 milyon euro bütçe ayrılan “Avrupa Kadın Girişimcileri Mentor Ağı” Türkiye’de

 

Özyeğin Üniversitesi, KAGİDER ve ANGİKAD, işini yeni kurmuş girişimci kadınlara zorlu ilk yıllarında destek olmak üzere Avrupa Birliği destekli “Avrupa Kadın Girişimcileri Mentor Ağı” projesi için yola çıkıyor. Avrupa Birliği desteğiyle ve 1 milyon Euro bütçeyle toplam 17 ülkede uygulanacak olan proje, Özyeğin Üniversitesi, KAGİDER ve ANGİKAD’ın işbirliğiyle bu yıl Türkiye’de de ilk kez uygulanmaya başlanacak. Özyeğin Üniversitesi ve ANGİKAD'ın işbirliği ile KAGİDER tarafından 2 yıl süre ile yürütülecek projede 13 başarılı KOBİ sahibi iş kadını 18 ay boyunca işini yeni kurmuş yeni 26 kadın girişimciye mentorluk yapacak. 
                                                                       

Temelleri Avrupa Komisyonu tarafından 2009 yılında atılan ve bugüne dek yaklaşık 270 kadın girişimcinin mentorluk yaptığı “Avrupa Kadın Girişimcileri Mentor Ağı” projesi ilk kez Türkiye’de uygulanmaya başlıyor. Özyeğin Üniversitesi, KAGİDER ve ANGİKAD’ın işbirliği ile Türkiye’de de hayata geçecek olan proje, 3 Ocak 2012 Salı günü Özyeğin Üniversitesi Altunizade Kampüsü’nde düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı. Basın toplantısında Özyeğin Üniversitesi rektörü Erhan Erkut, KAGİDER Başkanı Dr. Gülden Türktan ve ANGİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Özyurt'un yanı sıra projeye destek veren kadın milletvekilleri, projede yer alacak kadın girişimciler ve iş kadınları da hazır bulundu.

Türkiye’de kadın girişimci sayısı artacak

Toplantıda 1 milyon Euro bütçeyle toplam 17 ülkede uygulandığı belirtilen projeyle aralarında başarılı iş kadınlarının olduğu 13 kişinin, iş hayatına yeni adım atan 26 kadın girişimciye mentorluk yapacağı açıklandı. Başarılı örneklerin toplumda ön plana çıkarılması ve desteklenmesi yoluyla ülkemizde kadın girişimciliğinin özendirilmesi ve kadın girişimci sayısının artırılmasının amaçlandığı “Avrupa Kadın Girişimcileri Mentor Ağı”na; başarılı birer girişimci olma potansiyeline sahip, bir yıldan fazla dört yıldan az bir süre önce bir işletmeyi devralmış ya da kurmuş ve yürütmekte olan kadın girişimciler kabul edilecek. “Avrupa Kadın Girişimcileri Mentor Ağı”na 2011 yılında Türkiye’nin yanı sıra dahil olan ülkeler ise şöyle: Arnavutluk, Belçika, Hollanda, İspanya, İngiltere, İrlanda, İtalya, Kıbrıs, Makedonya, Macaristan, Karabağ, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

Girişimcilik ekosisteminin güçlenmesinde kadınların dönüştürücü gücü önemli rol oynuyor”

Proje ile desteklenecek olan kadın girişimcileri seçecek olan Özyeğin Üniversitesi’nin Rektörü Erhan Erkut, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi için üniversitelere çok önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi. Erkut, “Özyeğin Üniversitesi’nin amaçlarından biri hayata geçirecekleri yenilikler, yaratacakları yeni iş hacimleri ve istihdam ile her anlamda kalkınmanın, sürdürülebilir refahın öncüsü olma görevini üstlenebilecek ‘bağımsız’, ‘kurumsal’ ve ‘sosyal’ girişimciler yetiştirmek ve toplumda girişimciliğin pozitif algılanmasına destek olmaktır. Bu hedefe ulaşmada kadınların dönüştürücü gücünün ve bu projenin özünü oluşturan mentorluğun çok önemli rolü olduğuna inanıyorum. Avrupa Kadın Girişimcileri Mentor Ağı projesi ile bir kez daha kadın girişimcilerin yanında yer almaktan ve KAGİDER ve ANGİKAD gibi iki güçlü ortakla çalışmaktan memnuniyet duyuyorum,” dedi.

Hedefimiz Türkiye genelinde kadın girişimciliğini artırmak”

Toplantıda bir konuşma yapan KAGİDER Başkanı Dr. Gülden Türktan ise şunları söyledi: “İşini yeni kurmuş, büyümek için mentorluk desteğine ihtiyaç duyan girişimci iş kadınlarına, uzun yıllardır iş hayatında deneyim kazanmış, kendi işini kurmuş ve geliştirebilmiş iş kadınları tarafından destek olunması sağlanacak ve böylece kadın girişimcilerin iş yönetme vizyonlarının ve hacimlerinin olumlu yönde geliştirilmesine destek olunacak. Bu proje kapsamında en az 5 yıl başarılı bir şekilde KOBİ tarzı bir işletmenin sahibi olan ve yöneten kadın girişimciler mentor olarak belirlenecek. İstanbul dışından da en az 5 mentör seçileceğini söyleyebiliriz. Proje kapsamında ülkemizde toplam 13 mentör 18 ay boyunca 26 girişimci kadına danışmanlık yapacak. Yani her bir mentor iki girişimciye destek olacak. KAGİDER olarak misyonumuz doğrultusunda proje ile Türkiye'de kadın girişimciliğini desteklemeyi ve artırmayı hedefliyoruz.”

“Kadın girişimci mentor ağını Anadolu'da yaygınlaştıracağız”

Bu projede kadın girişimci mentor ağının Anadolu'da yaygınlaşmasını hedeflediklerini söyleyen proje paydaşlarından ANGİKAD'ın Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Özyurt, “Dolayısıyla kadın girişimcilerimize balık tutmak yerine onlara nasıl balık tutulacağını öğretiyor olacağız. Böylece iş hayatının zorlu koşullarında ayakta kalacak donanıma ilk elden sahip olacaklar. ANGİKAD, 2007 yılından bu yana, öncelikle ülkemizde, iş hayatında ve sosyal hayatta kadınlara fırsat eşitliği yaratılarak, yönetim erki içerisinde kadının etkinliğinin ve payının artırılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi konusunda çeşitli çalışmalar ve projeler yürütmekte ve bu projede kadın girişimci mentor ağının Anadolu’da yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır,” dedi.

“Avrupa Kadın Girişimcileri Mentor Ağı” projesi hakkında daha detaylı bilgi almak için
www.kagidermentornetwork.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Avrupa Kadın Girişimcileri Mentor Ağı

(The European Network of Female Entrepreneurship Ambassadors) Hakkında:
“European Network of Mentors for Women Entrepreneurs” projesi Avrupa Komisyonu İşletmeler Genel Müdürlüğü nezdinde duyurulan ve 2009 ve 2010 yıllarında gerçekleştirilen “Female Entrepreneurship Ambassadors - ENFEA” projesinin devamı ve onun tamamlayıcısı olan bir projedir. “ENFEA” projesi ilk duyurulduğunda 2009 yılında Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmadığı için proje kapsamında yer alamamıştı. Ancak 2011 çağrısında 22 üye ülkenin yanı sıra projeye Türkiye de dahil edildi ve başvurucuların mevcut olan ülkelerdeki “Female Entrepreneurship Ambassadors” işbirliği ağlarından yararlanması hedeflendi. “Female Entrepreneurship Ambassadors” projesi ile işbirliği ağı kuran ülkeler arasında Arnavutluk, Belçika, Hırvatistan, Kıbrıs, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, İsveç ve İngiltere yer almıştır ve yaklaşık 270 kadın girişimci bu ağın içindedir.

Özyeğin Üniversitesi hakkında (Proje Ortağı):

Yaşamla iç içe, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak topluma hizmet vermek amacıyla Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından kurulan Özyeğin Üniversitesi, Türkiye ortamında olduğu kadar bölgesel ve küresel ölçekte de geçerli olacak yaratıcı, özgün, faydalı ve uygulanabilir bilgi üretmeyi ve üretilen bilginin uygulamaya geçirilmesi sürecinde aktif bir rol oynamayı hedeflemektedir. Öğrenim programlarını, yükselen mesleklerde derinlemesine bilgi sahibi, yabancı dile hâkim, iletişim ve bilgi teknolojileri kullanımında yetkin ve uygulama becerisi olan gençler yetiştirmeye yönelik şekillendiren Özyeğin Üniversitesi, bireysel sorumluluk alabilen, ilkelerine bağlı, sonuç odaklı, teorik bilgi ve uygulama deneyimine sahip, sürekli öğrenmeyi ilke edinen mezunları sayesinde sahip olduğu vizyonu gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

KAGİDER - Türkiye Kadın Girişimciler Derneği hakkında (Proje uygulayıcısı):

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Eylül 2002'de 37 kadın girişimci tarafından ülke çapında faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olarak İstanbul'da kuruldu. KAGIDER bugün farklı sektörlerde aktif olarak çalışan ve değer üreten 235 kadın girişimci üyesi ile büyümeye ve güçlenmeye devam etmektedir.

Kadının üreterek ve varlığını özgürce ortaya koyarak tüm karar süreçlerinde etkin rol aldığı bir dünya yaratmak vizyonu ile hareket eden KAGİDER'in misyonu kadın girişimciliğini geliştirmek, ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmektir.

ANGİKAD hakkında (Proje Ortağı) :
2007 yılında, Türkiye’nin güçlü bir geleceğe olan yolculuğunda Türk kadınlarının daha fazla yer almasını sağlamak, onlara iş alanlarında ve girişimcilikle ilgili her konuda rehberlik ve öncülük etmek amacıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.


ANGİKAD üyeleri olan girişimci iş kadınları, tarım, ekonomi, turizm, reklamcılık, sanayi ve dış ticaret, hizmet, basın-yayın-tasarım, sağlık hizmetleri, sigortacılık, danışmanlık, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, inşaat, hukuk, peyzaj mimarisi gibi geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedirler. Ayrıca ANGİKAD, kuruluş tarihinden bu yana yerel, ulusal ve uluslar arası birçok kurum ve kuruluş ile bağlantılı olarak ulusal ve uluslar arası çalışmalar ve projeler yürütmektedir.
ANGİKAD’ın 80’in üzerinde üyesi bulunmaktadır.