Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Kadın Erkek Eşitliği Konferansı’na Katıldık

18 Kasım 2011 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen ‘Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Kadın Hakları’ konulu konferans bölgemizde yaşayan kadınların sorunlarını kamuoyunun gündemine taşıyarak masaya yatırmak ve çözüm önerileri geliştirmek amacı ile düzenlenmiştir. COPPEM Türkiye Temsilciliği tarafından, Sayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN ve COPPEM V. Komisyon( Kadın Erkek Eşitliği)  Başkan Yardımcısı ve Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Sayın Zeynep Karahanuslu himayesinde düzenlenen Konferans’ta KAGİDER Fırsat Eşitliği Modeli FEM’i tanıtmak üzere KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Aydan Baktır bir konuşma gerçekleştirmiştir.

Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü teşvik etmek, ekonomik entegrasyon bölge ülkeleri ve yerel yönetimler arasında eğitim, ekonomik, sosyal ve siyasi işbirliğini desteklemek, Yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının haklarını ve yükümlülüklerini gözetmek ve Barcelona Deklarasyonu’nun gereklerinin yerine getirilmesini teşvik eden COPPEM, Avrupa-Akdeniz Bölgesinin en saygın ve etkili kuruluşlarından biridir.

 Başkanlığını Sicilya Bölgesi Başkanı Raffaele Lombardo’nun yürüttüğü COPPEM; 43 ülke bakanları, parlamenterleri, yerel ve mahalli idareleri ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere toplam 219 üyeye sahiptir. Üye ülkelere verilen kota sayıları içinde Türkiye,  6 üyelik kota sayısı ile en fazla koltuğa sahip birkaç ülkeden biridir.