Art&Tech for Good Summit Toplumsal Fayda Günü düzenlendi.

⭐

Goodspace’nin ev sahipliği yaptığı Art&Tech for Good Summit Toplumsal Fayda Günü düzenlendi.


⭐

KAGİDER Başkanı Emine Erdem Fügen Toksü’nün moderatörlüğünde, Serpil Veral, Feyyaz Ünal ile birlikte “Sivil Toplumun Yarattığı Etki ve Değer” hakkında daha sonra Şirin Sever’in moderatörlüğünde Ayça Kaya ve Ufuk Tarhan ile birlikte “Güzelliğin İyileştirici Gücü ve Girişimciği” oturumlarında konuşmacı olarak yer aldı.