Akdeniz Kadın Girişimci Forumu

Akdeniz Kadın Girisimci Forumu kapsamında düzenlenen "Kadın Girişimciler Engelleri Aşmak için Çözümler" oturumunda KAGİDER Başkan Yardımcısı Şila Gök konuşmacı olarak yer aldı ve kadın girişimcilerin karşılaştıkları zorluklara ve başarılara ışık tuttu.