AB Komiseri’nden Türk Kadınına Destek...

Çek Cumhuriyeti eski Başbakanı, Sosyal Politikalardan sorumlu AB Komiseri Vladimir Spidla  yeni açılan KAGİDER, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Brüksel Ofisini ziyaret etti.

Komiser Spidla, AB sosyal politikaları içinde kadının toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun çok önemli olduğunu ve bu doğrultuda çalışan sivil toplum örgütlerinin AB’nin kendi içindeki gelişim sürecine katkıda bulunacaklarını söyledi. Avrupa Birliğine katılım sürecinde olan bir ülke olarak Türkiye’yi sosyal politikalar alanında yakından izlediklerini dile getiren Vladimir Spidla, kadının sosyal hayatta eşit var oluşunun önemini vurguladı. Bu süreçte Türkiye’deki kadın erkek eşitliğinin önündeki engelleri daha iyi anlamak ve Kagider’in bu süreçte oynadığı rolü değerlendirmek üzere Kagider temsilcileri ile görüş alışverişinde bulundu. 

Kadını iş yaşamına katılımının arttırılması yönünde Kagider’in talep ettiği teşvik mekanizmalarının “Pozitif ayrımcılık” kavramı olarak algılanması yerine “Olumlu eylem” olarak benimsenmesinin politikacılar tarafından daha kabul edilir olacagı  fikir birliğine varıldı.  Yeni istihdam paketinin bu yaklaşım ile kadının iş yaşamına katılımını destekleyecek doğrultuda hazırlanması için yasa yapıcılar ile etkin iletişimin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Yasa teklifi verilen Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu’nun önemli bir gelişme olduğu ancak kurulacak olan bu komisyonun yetkilerinin önerilen tekliften çok daha kapsamlı olması gereği Kagider tarafından belirtildi.

Komiser Spidla, Avrupa’da yapılan araştırmada kadın yöneticiler tarafından yönetilen şirketlerin daha başarılı olduğunu ve kadının iş yaşamına etkin katılımının şirketler ve toplumlara değer kattığını söyledi.

Kagider Başkanı Gülseren Onanç, Türkiye’de kadının fiili olarak toplumda eşit yer alabilmesi için düşünce biçiminin değişmesi gerektiğini, Avrupa Birliği tam üyelik sürecinin bu değişim için önemli bir fırsat olduğunu ve Kagider’in bu süreçte aktif rol alacağını söyledi. 

AB Komiseri Vladimir Spidla ve ekibiyle gerçekleştirilen toplatıya KAGİDER Başkanı Gülseren Onanç, KAGİDER AB Komitesi üyesi Ayla Sevand, TÜSİAD Brüksel Temsilcisi Bahadır Kaleağası, Avrupa Parlementer Danışmanı Kader Sevinç ve KAGİDER Brüksel Sorumlusu Aslıhan Tekin katıldılar.