6. İstanbul Ekonomi Zirvesi Gerçekleşti

6. İstanbul Ekonomi Zirvesi kapsamında KAGİDER olarak "Tedarik Zincirlerinde Kadın Girişimciler için Fırsatlar: Ticaretin Kadınları" panelini düzenledik. KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Kıvılcım Kocabıyık moderasyonunda düzenlenen panelde Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Alia El-Yassir, KAGİDER Başkanı Emine Erdem ve Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin konuşmacı olarak yer aldı.

Daha iyi bir dünyayı mümkün kılmak amacıyla düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde 2 gün boyunca dünyanın ekonomik durumu, iklim değişikliğine uyum, güvenli gıdaya erişim, gelir dağılımındaki adaletsizlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir bir biçimde iyileştirmek, sürdürülebilir enerjiye erişim, kaynakların verimli kullanılması gibi konular ele alındı. Dünyadaki mevcut gelişmelerin ve gelecek öngörülerinin paylaşıldığı, mevcut sorunlara etkin çözümlerin arandığı zirve düzenlenen gala yemeğinin ardından sona erdi.

Galeri