41'inci Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi toplantısı yapıldı.

41'inci Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi toplantısı yapıldı. KAGİDER olarak Sivil Toplum Kuruluşları grubunun üyesi olduğumuz toplantıda, Gümrük Birliği Modernizasyonu, vize konuları, Türkiye ve AB'deki KOBİ'ler için gelecek tehditler ve fırsatlar ile sivil toplum ve sosyal diyaloglar tartışıldı.