3. KAGİDER AB Günü Gerçekleşti

Kamuoyunda Türkiye’nin AB sürecine ışık tutmak ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla KAGİDER tarafından gerçekleştirilen “KAGİDER AB Günleri”nin üçüncüsü 24 Kasım’da KAGİDER’in Kadın Gelişim Merkezi –Biz’de yapıldı.

 

Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Direktörü Alexandra Cas Granje, Bahçeşehir Üniversitesi AB Enstitüsü Direktörü Cengiz Aktar ve KAGİDER Başkanı Gülseren Onanç’ın konuşmacı olduğu panelin moderatörlüğünü Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Meltem Müftüler Baç yaptı.

 

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan KAGİDER Başkan Yardımcısı Ayla Sevand, ilk KAGİDER AB Günü’nü 7. Çerçeve Programı kapsamında ikinci KAGİDER AB Günü’nü de sivil toplum diyaloğu üzerine gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

 

3. KAGİDER AB Günü çerçevesinde Avrupa Komisyonu’nun 10 Kasım’da açıkladığı Türkiye İlerleme Raporu temelinde bir tartışma gerçekleşirken, Avrupa Birliği’nin genişleme süreci ve Türkiye’nin AB üyeliği konuları üzerine odaklanıldı.

 

AB’nin genişleme süreci, 2004-2007 genişlemelerinin bilançosu ve şimdiki genişleme prensiplerini konu alan bir sunum yapan Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Direktörü Alexandra Cas Granje, Kophenag kriterlerinin halen esas alındığını ancak 2006 yılında birliğin genişleme metolojisini değiştirdiğini ifade etti. 2010 Genişleme Paketi ile ilgili bilgi veren Alexandra, ilerleme raporları açıklanan Türkiye, Hırvatistan, İzlanda ve Makedonya’ya ilişkin tespitlerde bulundu ve bu ülkelerin karşılaştırmasını yaptı.

 

Bahçeşehir Üniversitesi AB Enstitüsü Direktörü Cengiz Aktar ise Türkiye’deki mevcut durum, beklentiler ve engeller üzerine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye – AB ilişkilerinde gelinen noktayı 1963 yılından itibaren ele alan Aktar, Türkiye’nin 1999 yılında aday olduğunu ancak siyasal kriterlerle tanışamadığını ifade etti. Aktar, 2005 yılında başlayan müzakere süreci ile birlikte Türkiye’nin siyasal kriterlerle karşılaştığını da sözlerine ekledi. Kıbrıs’ın yeniden Türkiye’nin gündemine gireceğini dile getiren Aktar konuşmasında, AB sürecinde sivil toplum kuruluşlarının rolüne de değindi.

 

KAGİDER Başkanı Gülseren Onanç, KAGİDER olarak Türkiye – AB ilişkilerinde etkin rol oynadıklarını ve KAGİDER Brüksel ofisin de Türkiye’nin Avrupa’daki savunu çalışmalarına katkıda bulunan önemli bir birim olduğunu belirtti. Onanç, İlerleme Raporu’nun Ekonomik ve Sosyal Haklar başlığı altında ifade edilen siyasette kadın temsilinin düşüklüğü, kadının iş piyasasına katılımının önündeki çocuk bakım engelleri, yüksek eğitim fırsatlarının azlığından kaynaklanan güçlükler, kayıtdışı istihdam sorunları, ücret eşitsizlikleri, iş ve özel yaşamı uyumlaştırma alanındaki eksiklikler konularında aynı yorumu yaptığını söyledi. Onanç konuşmasını “İlerleme için taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğiz.” sözleri ile sona erdirdi.

 

Türkiyedeki etkin sivil toplum kuruluşları, öğretim üyeleri ve gazetecilerden gelen sorular ve yorumlarla Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretilerek verimli bir tartışma ortamı oluştu.