2008 kadınlar için kayıp yıl

KAGİDER Başkanı Gülseren Onanç,  kadını güçlendirmeyen hiç bir parti ya da hükümet, gerçek dönüşümü ve ilerlemeyi sağlayamaz dedi

 

2008 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, Türkiye’yi AB perspektifi ve kadının cinsiyet eşitliği açısından değerlendiren KAGİDER Başkanı Gülseren Onanç, yıl içinde öne çıkan konuları şöyle sıraladı:.

·         Sivil Anayasa oluşturma çalışmalarının rafa kalkmasının yanısıra, ön çalışmalarda kadının bireysel özgürlüklerinin genişletilmesini içeren maddeler yer almadı.

·         Başbakan’ın  kadınların 3 çocuk sahibi olması gerektiği yolundaki açıklamaları, kadının toplumsal rolüne bakışını yansıtması açısından üzüntü vericiydi.

·         Kadın istihdamı yüzde 22’ye geriledi.

·         İstihdam yasasında kadının istihdama katılması için sağlanan pozitif  ayrımcılık önemli bir kazanım oluştururken, yasada, çocuk bakım hizmetlerinin yükümlülük olmaktan kaldırılması önemli bir eksiklik oluşturdu.

·         Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre Türkiye 123’üncü sıraya geriledi.

·         “TBMM Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu” yasa tasarısı meclisten geçirilemedi.

·         AB müzakere sürecinde yapılması gereken reformlar yapılamadı. Ulusal Program  sonuçlandırılmadı.

 

2008 yılının kadınlar açısından kazanımı olmayan bir yıl olarak nitelendiren Onanç, 2009 yılının çok iyi değerlendirilmesi gereken bir yıl olarak nitelendirdi. Onanç KAGİDER olarak yeni yılda hükümettin  beklentilerini şu sözlerle açıkladı:

 

Avrupa Birliğine tam üyelik perspektifimiz kesintisiz devam etmeli ve gerekli yapısal dönüşümleri içeren “Ulusal Program” sonuçlanarak bu doğrultuda bir paralel müzakereci formülü geliştirilmeli ve bir kadın müzakereci sürece dahil edilmelidir
Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu kurulmalı ve  daimi komisyon olarak görev yapmalıdır
Toplumsal Cinsiyete Dayalı Bütçeleme çalışmaları Kadın Statüsü Genel Müdürlü tarafından koordine edilerek hayata geçirilmelidir
Yerel seçimlerde kadınların siyasete katılımının artırılmalıdır
Kadın girişimciliğinin desteklenmesi için destek mekanizmalar oluşturulmalıdır
Ekonomi de güven ortamı oluşturulmalıdır
Toplumsal uzlaşıyı sağlayacak her türlü azınlık hakları tanınmalı ve barış ve uzlaşı dli benimsenmelidir
Bireysel özgürlükler genişletilmelidir.
 

Ayrıca 2008 yılı içinde  KAGİDER’in faaliyetlerini de değerlendiren Gülseren Onanç  kadın girişimciliği üzerine gerçekleştirdikleri  faaliyetlerin yanısıra Türkiye’nin AB ve demokratikleşme süreçlerine yönelik çalışmalarını aktarırken, Brüksel’e yeni bir ofis açtıklarını da söyledi. Onanç 2009 yılının ilk aylarında  ise girişimcilik ve liderlik üzerine eğitim çalışmaları yürütecekleri  Kadın Girişimcilik ve Liderlik Merkezi’nin açılacağının müjdesini verdi

 

 

 

 

Detaylı Bilgi için: Cüneyt Uzunoğulları: 0532- 340 81 81

 

KAGİDER hakkında: Eylül 2002’de kurulan KAGİDER’in bugün tekstil, iletişim, halkla ilişkiler, turizm, kimya madencilik ve sağlık gibi farklı sektörlerde 172 üyesi bulunuyor. Türkiye’nin 20 ilinde devam eden projeleriyle bugüne kadar 6.000’den fazla kadına ulaşan KAGİDER, girişimciliği geliştirme projelerinin yanı sıra, Türkiye’de kadının ekonomik, sosyal ve politik olarak gelişmesi için de çalışmalar yürütüyor.

En etkili kadın STK’larından biri olan KAGİDER, Türkiye’de ve tüm dünyada demokrasiyi, eşitliği ve barışı, ekonomik özgürlüğe sahip olduğu gibi düşünce özgürlüğüne de sahip kadınlarla aktif olarak savunmakta ve lobi faaliyetleri gerçekleştirmektedir