“Women’s Entrepreneurship – A Job Creation Engine for South East Europe” Projesi Kick-Off Toplantısı

Türkiye dahil AB üyesi olmayan 9 ülkenin yer aldığı Güneydoğu Avrupa Kadın Girişimcilik Projesi “Women’s Entrepreneurship – A Job Creation Engine for South East Europe”proje kick-off, ve projenin bundan sonraki adımlarının planlandığı paydaşlar  toplantısı 21-24 Eylül tarihleri arasında Zagreb'te gerçekleşti.

 

Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) tarafından fonlanan üç yıllık projenin Türkiye paydaşı KAGİDER'dir. Geçtiğimiz bir yıl süresinde ülke raporlarının hazırlandığı, odak grup çalışmalarının yapıldığı proje, Güneydoğu Avrupa ve Türkiye bölgesinde kadın girişimciliğini geliştirmek için bir politikalar bütünü oluşturulmasına, bölgede kadın girişimcilik ağlarının ve iletişim kanallarının güçlenmesine, ilgili paydaşlar arasında olumlu etkileşimi artıracak sistemli bir diyalog sağlanmasına hizmet edecektir.

 

Proje paydaşı olarak KAGİDER  Türkiye'deki lansmanı kasım ayında gerçekleştirecek.